Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2012/2013

Specializarea Matematică

Semestrul 1

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MML1001 Teoria grupurilor şi aplicaţii 2+1+0+1 E 8 cr.
MMA1004 Capitole speciale de analiză complexă 2+1+0+1 E 8 cr.
MMG1015 Varietăţi diferenţiabile 2+1+0+1 E 7 cr.
MMA1002 Capitole speciale de analiză reală 2+1+0+1 E 7 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MML1002 Teoria modulelor 2+1+0+1 E 7 cr.
MMA1003 Analiză convexă 2+1+0+1 E 7 cr.
MMG1002 Analiză pe varietăţi 2+1+0+1 E 8 cr.
MMA1001 Capitole speciale de analiză funcţională 2+1+0+1 E 8 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MME1002 Analiză neliniară aplicată 2+1+0+1 C 8 cr.
MMH1001 Metodologia cercetării ştiinţifice de matematică 2+1+0+0 C 6 cr.
MXX3101 Curs opţional 1 2+1+0+1 E 8 cr.
MXX3102 Curs opţional 2 2+1+0+1 E 8 cr.
TOTAL 8+4+0+3=15   30 cr.

Discipline oferite pentru cursul opţional 1
Pachetul de Algebră
MML1003 Categorii şi algebră omologică 2+1+0+1 8 cr.
MML1005 Capitole speciale de algebră modernă 2+1+0+1 8 cr.
MML1004 Inele comutative şi teoria numerelor 2+1+0+1 8 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2
Pachetul Analiză Matematică
MMA1005 Analiză funţională aplicată 2+1+0+1 8 cr.
MMA1008 Metode numerice în optimizare 0+1+0+1 8 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MMG1004 Teorie Morse 2+1+0+1 E 8 cr.
MMH1002 Proiect de cercetare 0+0+3+0 C 6 cr.
MXX3103 Curs opţional 3 2+1+0+1 E 8 cr.
MXX3104 Curs opţional 4 2+1+0+1 E 8 cr.
TOTAL 6+3+3+3=15   30 cr.
Alte discipline obligatorii
MMZ1004 Finalizarea lucrării de disertaţie 0+0+0+5 C -

Discipline oferite pentru cursul opţional 3
Pachetul de Geometrie
MMG1003 Topologie algebrică şi diferenţială 2+1+0+1 7 cr.
MMG1001 Geometrie riemanniană 2+1+0+1 7 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4
Pachetul de Teoria Funcţiilor
MMA1007 Funcţii univalente şi subordonări diferenţiale 2+1+0+1 7 cr.
MMA1009 Funcţii complexe de mai multe variabile 2+1+0+1 7 cr.
MMA1010 Aspecte moderne în topologie şi teoria măsurii 2+1+0+1 7 cr.