Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2007/2008

Specializarea Matematici aplicate

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC004 Statistică matematică
2+2+1
E
6 cr.
ME003 Ecuatii cu derivate partiale (1)
2+2+0
E
6 cr.
MO057 Optimizare
2+2+0
E
6 cr.
MS073 Curs opţional 3
2+2+0
C
6 cr.
MS074 Curs opţional 4
2+2+0
C
6 cr.
TOTAL
10+10+1=21
 
30 cr.
Discipline facultative:
MA006 Istoria matematicii
2+0+0
C
3 cr.
YZ108 Practica pedagogică. Matematică
0+4+0
C
4 cr.
YZ111 Educatie interculturala
1+2+0
C
3.5 cr.
YZ112 Managementul activitatii didactice
1+2+0
C
3.5 cr.
YZ113 Consiliere educationala
1+2+0
C
3.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 3.
ME048 Teoria punctului fix si aplicatii
2+2+0
6 cr.
ME017 Dinamici economice
2+2+0
6 cr.
MO014 Capitole speciale de cercetare operaţionala
2+2+0
6 cr.
MO053 Control optimal
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 4.
MC021 Pachete de programe statistice
2+0+2
6 cr.
MI015 Algoritmica grafelor
2+1+1
6 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MP003 Econometrie
2+2+0
E
6 cr.
ME046 Tehnici de simulare numerica cu Matlab
2+0+2
E
6 cr.
MS075 Curs opţional 5
2+2+0
C
6 cr.
MS076 Curs opţional 6
2+2+0
E
6 cr.
MS077 Curs opţional 7
2+0+2
C
6 cr.
TOTAL
10+6+4=20
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 5.
MO010 Rezolvarea numerică a ecuaţiilor
2+2+0
6 cr.
MO049 Optimizare vectoriala
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 6.
MC029 Aproximarea functiilor de mai multe variabile
2+2+0
6 cr.
MC030 Teoria operatorilor liniari
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 7.
MI049 Prelucrarea imaginilor
2+0+2
6 cr.
MI037 Modele şi limbaje de simulare
2+0+2
6 cr.