Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MO014 Capitole speciale de cercetare operaţionala
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematici aplicate
7
2+2+0
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. DUCA Dorel,  dducamath.ubbcluj.ro
Prof. Dr. KASSAY Gabor,  kassaymath.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentarea unor rezultate de baza si algoritmi din urmatoarele ramuri ale cercetarii operationale: problema transportului, probleme de optimizare pe grafuri, programare dinamica, programare vectoriala si teoria jocurilor.
Continutul
Problema transportului: prezentarea problemei, exemple. Celule, lanturi, cicluri. Proprietati. Planuri potentaile. Algoritmul potentialelor. Convergenta algoritmului. Aplicatii.
Optimizare pe grafuri: notiuni be baza a teoriei grafelor. Drumuri si taieturi in grafe. Potentiale. Problema drumului minim si potentialului maxim. Teorema lui Ford. Teorema lui Ford-Fulkerson. Teoremele lui Konig.
Optimizare dinamica: punerea problemei; algoritmul lui Bellman de rezolvare a problemelor de optimizare dinamica.
Teoria jocurilor: jocuri matriciale, teorema lui J. von Neumann. Rezolvarea jocurilor matriciale.
Bibliografie
1. BACIU A., PASCU A., PUSCAS E.: Aplicatii ale cercetarii operationale. Bucuresti, Editura Militara, 1988.
2. W.W. BRECKNER: Cercetare operationala, Univ. Babes-Bolyai Cluj Napoca, 1980.
3. GALPERIN G. A.: Nonscalarized Multiobjective Global Optimization. J.O.T.A., 75 (1992), 1, 69-85.
Evaluare
Activitatea din timpul semestrului (20% din nota finala) si examen oral la sfarsitul semestrului (80% din nota finala).
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline