Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MC021 Pachete de programe statistice
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematici aplicate
7
2+0+2
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. TRÎMBITAS Radu Tiberiu,  tradumath.ubbcluj.ro
Obiective
A da studentilor notiuni de baza de probabilitati si statistica matematica; a initia studentii in utilizarea pachetelor statistice
Bibliografie
Evaluare
Examen (60%) test practic (40%)
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline