Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
ME017 Dinamici economice
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematici aplicate
7
2+2+0
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PETRUSEL Adrian Olimpiu,  petruselmath.ubbcluj.ro
Prof. Dr. TRIF Damian,  dtrifmath.ubbcluj.ro
Obiective
Insusirea notiunilor de baza din teoria sistemelor dinamice continue, dezvoltarea capacitatii de a analiza teoretic si de a simula numeric comportarea dinamica a sistemelor provenind din economie.
Continutul
1. Modele matematice in economie
a) modele discrete. Exemple
b) modele continue. Exemple
2. Sisteme dinamice continue
a) Sisteme dinamice generate de ecuatii diferentiale
b) Puncte fixe, puncte periodice, multimi limita si atractori
c) Stabilitate, traiectorii, portret fazic
3. Sisteme dinamice discrete
4. Dinamici economice
5. Metode numerice pentru sisteme dinamice
Bibliografie
1. W.A. BROCK, A.G. MALLIARIS, Differential equations, stability and chaos in dynamic economics, North-Holland,Amsterdam, 1989
2. I.A. RUS, Ecuatii diferentiale, ecuatii integrale si sisteme dinamice, Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1996
3. R. Shone, Economics Dynamics, Cambridge University Press, 1993.
Evaluare
3 teste scrise (75%) si proiect (25%).
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline