Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2005/2006

Specializarea Analiză Reală şi Complexă - în limba engleză

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO266 Capitole speciale de matematica moderna (1)
2+1+0
E
6 cr.
MO259 Analiză convexă
2+1+1
E
8 cr.
MO261 Analiză funcţională aplicată
2+1+1
E
8 cr.
MT255 Funcţii univalente si subordonari diferentiale
2+1+1
E
8 cr.
TOTAL
8+4+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO267 Capitole speciale de matematica moderna (2)
2+2+0
E
9 cr.
MO260 Metode numerice în optimizare
2+2+0
E
9 cr.
MT263 Funcţii complexe de mai multe variabile
2+2+0
E
9 cr.
MV020 Proiect
0+0+3
C
3 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.