Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de matematica moderna (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MO266
1
2+1+0
6
obligatorie
Algebră şi Geometrie - în limba engleză
MO266
1
2+1+0
6
obligatorie
Analiză Reală şi Complexă - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. ANISIU Valeriu,  anisiumath.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
1. M. FABIAN, P. HABALA et al.: Functional analysis and infinite dimensional geometry. Springer 2000
2. T. PRECUPANU: Spatii liniare topologice si elemente de analiza convexa. Ed. Academiei, Bucuresti 1992
3. G. SIRETCHI: Analiza functionala. Univ. Bucuresti 1982
4. G. SIRETCHI: Spatii concrete in analiza functionala. Univ. Bucuresti 1982
5. Y. BENYAMINI, J. LINDENSTRAUSS: Geometric nonlinear functional analysis. AMS 2000
6. R.R. PHELPS: Convex Functions, Monotone Operators and Differentiability. 2nd edition. Lecture Notes in Mathematics No 1364. Springer-Verlag 1993.
Evaluare
Referate si lucrare finala