Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MV020
2
0+0+3
3
obligatorie
Analiză Reală şi Complexă - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BRECKNER Wolfgang,  brecknermath.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare