Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de matematica moderna (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MO267
2
2+2+0
9
obligatorie
Algebră şi Geometrie - în limba engleză
MO267
2
2+2+0
9
obligatorie
Analiză Reală şi Complexă - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. DUCA Dorel,  dducamath.ubbcluj.ro
Obiective
Studentii se vor familiariza cu metodele si tehnicile algebrei omologice.
Bibliografie
1. S.I. GELFAND, Y.I. MANIN: Methods of Homological Algebra, Springer-Verlag 1998.
2. C. WEIBEL: An Introduction to Homological Algebra, Cambridge University Press, 1994.
3. H. CARTAN, S. EILENBERG: Homological Algebra, Princeton University Press, 1956.
4. P. HILTON, U. STAMMBACH: A Course in Homological Algebra, Springer-Verlag 1971.
5. S. MACLANE: Homology, Springer-Verlag 1963.
6. J. L. LODAY: Cyclic Homology, Springer-Verlag 1992.


Evaluare
Teme de casa. Referate. Examen.