Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2009/2010

Specializarea Matematică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MML1001 Teoria grupurilor şi aplicaţii
2+1+0
E
8 cr.
MMA1001 Capitole speciale de analiză funcţională
2+1+0
E
8 cr.
MMG1001 Geometrie riemanniană
2+1+0
E
7 cr.
MMA1002 Capitole speciale de analiză reală
2+1+0
E
7 cr.
TOTAL
8+4+0=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1101 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
2+1+0
E
5 cr.
XND1102 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
2+1+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MML1002 Teoria modulelor
2+1+0
E
7 cr.
MMA1003 Analiză convexă
2+1+0
E
7 cr.
MMG1002 Analiză pe varietăţi
2+1+0
E
8 cr.
MMA1004 Capitole speciale de analiză complexă
2+1+0
E
8 cr.
TOTAL
8+4+0=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1203 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
2+1+0
E
5 cr.
XND2204 Disciplină opţională (1)
1+2+0
E
5 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MMH1001 Metodologia cercetării ştiinţifice de matematică
2+1+0
C
6 cr.
MXX3101 Curs opţional 1
2+1+0
E
8 cr.
MXX3102 Curs opţional 2
2+1+0
E
8 cr.
MXX3103 Curs opţional 3
2+1+0
E
8 cr.
TOTAL
8+4+0=15
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND2305 Practică pedagogică
0+3+0
C
5 cr.
XND2306 Disciplină opţională (2)
1+2+0
E
5 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 1, 2 şi 3
MML1003 Categorii şi algebră omologică
2+1+0
8 cr.
MML1004 Inele comutative şi teoria numerelor
2+1+0
8 cr.
MMG1003 Topologie algebrică şi diferenţială
2+1+0
8 cr.
MMA1005 Analiză funţională aplicată
2+1+0
8 cr.
MMA1006 Control optimal
2+1+0
8 cr.
MMA1007 Funcţii univalente şi subordonări diferenţiale
2+1+0
8 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MMH1002 Proiect de cercetare
0+0+3
C
6 cr.
MXX3104 Curs opţional 4
2+1+0
E
8 cr.
MXX3105 Curs opţional 5
2+1+0
E
8 cr.
MXX3106 Curs opţional 6
2+1+0
E
8 cr.
TOTAL
6+3+3=15
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 4, 5 şi 6
MML1005 Capitole speciale de algebră modernă
2+1+0
8 cr.
MMG1004 Teorie Morse
2+1+0
8 cr.
MMG1005 Coomologia formelor diferenţiale
2+1+0
8 cr.
MMA1008 Metode numerice în optimizare
2+1+0
8 cr.
MMA1009 Funcţii complexe de mai multe variabile
2+1+0
8 cr.
MMA1010 Aspecte moderne în topologie şi teoria măsurii
2+1+0
8 cr.