Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2008/2009

Specializarea Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMC1010 Metode stocastice de căutare
2+2+0+0
E
8 cr.
MID1032 Sabloane de proiectare în Java
2+2+0+0
E
8 cr.
MI373 Instruire automata
2+2+0+0
E
7 cr.
MA265 Teoria codurilor
2+2+0+0
E
7 cr.
TOTAL
8+8+0+0=16
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MI372 Optimizarea resurselor intr-un sistem de operare
2+2+0+0
E
8 cr.
MI375 Metode combinatorice in retele de calculatoare
2+2+0+0
E
8 cr.
MI376 Optimizarea interogarii bazelor de date distribuite
2+2+0+0
E
7 cr.
MI377 Programare evolutiva
2+2+0+0
E
7 cr.
TOTAL
8+8+0+0=16
 
30 cr.