Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI376 Optimizarea interogarii bazelor de date distribuite
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
2
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. VARGA Viorica,  ivargacs.ubbcluj.ro
Obiective
Bazele de date de distribuite au rol important în stocarea modernă a datelor. Cunoaşterea conceptelor de stocare a datelor şi de procesarea a interogării în baze de date distribuite.
Continutul
1. Concepte de bază în baze de date distribuite: fragmentări, replicare, etc.
2. Stocarea informaţiilor în baze de date distribuite.
3. Structura bazei de date fizice, tipuri de fişiere, structura catalogului bazei de date distribuite.
4. Tehnici de indexare (ISAM, hash, arbori B+, etc.).
5. Implementarea comenzilor SQL.
6. Algoritmi pentru implementarea operaţiilor algebrei relaţionale: selecţie, proiecţie, join (nested loop, indexed nested loop, merge join)
7. Fazele procesării interogării în baze de date distribuite.
8. Optimizarea interogărilor în baze de date relaţionale centralizate.
9. Localizarea datelor în cazul interogării bazelor de date distribuite.
10. Algoritmi pentru optimizarea interogărilor în baze de date distribuite.
11. Model de cost pentru evaluarea costului procesării interogării în baze de date distribuite.
12. Prezentarea optimizării interogării pentru System R si R *.
13. Un model stocastic de optimizare a interogărilor în baze de date distribuite.
14. Rezolvarea problemei de programare neliniare prin metodã constructivã şi evolutivã.
Bibliografie
C. J. Date: An Introduction to Database Systems, 8th Edition, Addison-Wesley Higher Education, 2004.
P. E. Drenick, E. J. Smith: Stochastic Query Optimization in Distributed Databases, ACM Trans. on Database Systems Vol. 18 Nr. 2, pp. 262-288, 1993.
S. Chaudhuri: An Overview of Query Optimization in Relational Systems, 1998
H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom: Database System Implementation, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, 2000.
G. Graefe: Query Evaluation Techniques for Large Databases, ACM Computing Surveys, 25(2), 1993.
Y. Ioannidis: Query Optimization, ACM Computing Surveys, 1996
H.T. Ozsu, P. Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, Prentice Hall, 1991.
R. Ramakrishnan: Database Management Systems, WCB McGraw-Hill, Boston, 1998.
A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan: Database System Concepts, McGraw-Hill, New York, 2006.
P. Selinger et al: Access Path Selection in a Relational Database Management System, ACM SIGMOD 1979, 23-34.
V. Varga, D. Dumitrescu, C. Grosan: Solving Stochastic Optimization in Distributed Databases using Genetic Algorithms, Advances in Databases and Information Systems, LNCS3255, 8th East-European Conference, ADBIS 2004, Budapest, Hungary, September 2004, Springer, pp. 259-274.
V. Varga, Interogarea bazelor de date distribuite, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,
2006.

Evaluare
50% - proiect de implementare proprie a unui SGBD distribuit.
50% - examen
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline