Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI377 Programare evolutiva
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
2
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. SOOS Anna,  asoosmath.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoasterea metodelor moderne de optimizare
Continutul
1. Algoritmi genetici: reprezentarea datelor, functia fitness, operatori genetici, parametrii unui program genetic, algoritmul general.
2. Optimizari de functii: reprezentare binara, reprezentare reala, rezultate experimentale
3. Dilema prizonierului: reprezentarea problemei, date experimentale
4. Calire simulata: esenta metodei, caracterul local al solutiei.
5. Optimizari numerice: compararea diferitelor metode de optimizare numerica.
6. Reprezentarea datelor si teoria algoritmilor genetici: teorema de caracterizare.
Convergenta algoritmilor genetici.
7. Strategii evolutive: diferite modele de programare evolutiva. Optimizare multiobiectiva.
8. Compararea strategiilor evolutive si a algoritmilor genetici.
9. Programare evolutiva: problema de transport lineara; problema de transport nelineara.
10. Aplicatii: problema orarului, partitionarea unui graf.
11. Invatare automata: modelul Michigan, modelul Pitt, modelul evolutiv
12. Programare evolutiva si programare genetica: ierarhia programelor evolutive, evolutia programelor si a heuristicilor.
Bibliografie
1. A. Almos, S. Gyori, G. Horvath, A. Koczy: Genetikus algoritmusok, Typotex, 2002
2. Thomas Bäck. Evolutionary algorithms in theory and practice. OxfordUniversity Press, New York, 1996.
3. D.E. Goldberg: Genetic algoritms in Search, Optimization and machine Learning, Addison Westley, 1989
4. H. Costin, D.Dumitrescu: Retele neuronale, teorie si aplicatii, Teora, 1996
5. Z. Michalewicz: Genetic Algorithms+ Data Structures Evolutiv Programs, Springer,1996
Evaluare
Examen. Studentii vor alege o problema pentru rezolvarea careia vor scrie un program evolutiv si vor prezenta problema si rezolvarea ei la seminar.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline