Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2007/2008

Specializarea Matematică

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO006 Cercetare operaţională
2+2+0
E
6 cr.
MC004 Statistică matematică
2+2+1
E
6 cr.
MS001 Curs opţional 1
2+2+0
C
6 cr.
MS002 Curs opţional 2
2+2+0
C
6 cr.
MS003 Curs opţional 3
2+2+0
C
6 cr.
TOTAL
10+10+1=21
 
30 cr.
Discipline facultative:
MA006 Istoria matematicii
2+0+0
C
3 cr.
YZ108 Practica pedagogică. Matematică
0+4+0
C
4 cr.
YZ111 Educatie interculturala
1+2+0
C
3.5 cr.
YZ112 Managementul activitatii didactice
1+2+0
C
3.5 cr.
YZ113 Consiliere educationala
1+2+0
C
3.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
Pachetul Analiză Reală şi Complexă
MA008 Teoria categoriilor
2+2+0
6 cr.
MA028 Capitole speciale de teoria modulelor
2+2+0
6 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Analiza si Optimizare, discipline in limba maghiară):
MO009 Complemente de analiză matematică
2+2+0
6 cr.
MO044 Funcţii convexe
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Teoria Functiilor, discipline in limba româna):
MT030 Teoria geometrică a funcţiilor analitice
2+2+0
6 cr.
MMC0004 Complemente de analiză complexă
2+2+0
6 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Geometrie, discipline in limba maghiară):
MG009 Complemente de geometrie
2+2+0
6 cr.
MG021 Geometrie proiectivă
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Ecuaţii diferenţiale, discipline in limba româna):
ME048 Teoria punctului fix si aplicatii
2+2+0
6 cr.
ME012 Modelare matematică
2+2+0
6 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Teoria Functiilor, discipline in limba maghiară):
MT030 Teoria geometrică a funcţiilor analitice
2+2+0
6 cr.
MT034 Subordonari diferenţiale şi spaţii Hardy
2+2+0
6 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MS004 Curs opţional 4
2+2+0
E
7.5 cr.
MS005 Curs opţional 5
2+2+0
E
7.5 cr.
MS006 Curs opţional 6
2+2+0
E
7.5 cr.
MS007 Curs opţional 7
2+2+0
E
7.5 cr.
TOTAL
8+8+0=16
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Analiză şi Optimizare, discipline in limba româna):
MO010 Rezolvarea numerică a ecuaţiilor
2+2+0
7.5 cr.
MO049 Optimizare vectoriala
2+2+0
7.5 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Algebră, discipline in limba maghiară):
MA024 Criptografie
2+2+0
7.5 cr.
MA025 Teoria algebrică a numerelor
2+2+0
7.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 5.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Geometrie, discipline in limba româna):
MG009 Complemente de geometrie
2+2+0
7.5 cr.
MG012 Grupuri şi algebre Lie
2+2+0
7.5 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Ecuaţii Diferenţiale, discipline in limba maghiară):
ME039 Ecuatii discrete si recurente
2+2+0
7.5 cr.
ME050 Capitole speciale de ecuatii diferentiale
2+2+0
7.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 6.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Calcul Numeric si Statistic, discipline in limba româna):
MC029 Aproximarea functiilor de mai multe variabile
2+2+0
7.5 cr.
MC030 Teoria operatorilor liniari
2+2+0
7.5 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Calcul Numeric si Statistic, discipline in limba maghiara):
MC031 Procese stochastice si fractali
2+0+2
7.5 cr.
MC032 Introducere în wavelets
2+2+0
7.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 7.
Pachetul 1 (oferit de Catedra de Mecanica si Astronomie, discipline in limba româna):
MM014 Modele computaţionale în mecanica fluidelor
2+2+0
7.5 cr.
MM006 Capitole speciale de astronomie
2+2+0
7.5 cr.
Pachetul 2 (oferit de Catedra de Mecanica si Astronomie, discipline in limba maghiară):
MM004 Mecanică cerească
2+2+0
7.5 cr.
MM006 Capitole speciale de astronomie
2+2+0
7.5 cr.