Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MC032 Introducere în wavelets
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu maghiară
8
2+2+0
optionala
Matematică-Informatică - linia de studiu maghiară
8
2+2+0
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. SOOS Anna,  asoosmath.ubbcluj.ro
Obiective
Insusirea elementelor de baza relative la functii wavelets.
Continutul
Bazele matematice:
Elemente de analiza Fourier. Wavelets din perspectiva istorica. Transformari integrale wavelets si analiza timp-frecventa. Analiza multirezolutie,legatura intre wavelets si functii spline. Descompuneri si reconstructii wavelets.Wavelets de suport compact. Wavelets ortogonale. Aplicatii ale functiilor wavelets.
Wavelets scalari. Transformata wavelet discreta. Constructie. Aplicatii: procesarea semnalelor, analiza numerica
Multiwavelets: definitii si proprietati. Constructie. Aplicatii
Bibliografie
1. BEYLKIN, G., R.COIFMAN, I.DAUBECHIES, S.MALLAT, Y.MEYER, L.RAPHAEL and B.RUSKAI(eds), Wavelets and Their Applications, Jones and Bartlett, Cambridge, MA, 1992.
2. CHUI,C.K., An Introduction to Wavelets, Academic Press, Inc.Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1992.
3. KEINERT, F.: Wavelets and Multiwavelets, Chapmann & Hall, 2004
Evaluare
Examen.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline