Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
ME039 Ecuatii discrete si recurente
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu maghiară
8
2+2+0
optionala
Matematică-Informatică - linia de studiu maghiară
8
2+2+0
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. BEGE Antal,  begemath.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentarea pentru studenti a problemelor de baza din teoria ecuatiilor cu diferente.
Continutul
1. Sirul lui Fibonacci
2. Ecuatii cu diferente de ordinul intai
3. Teoreme de medie discrete
4. Ecuatii liniare de ordin superior
5. Sisteme liniare
6. Transformata Z
7. Sisteme dinamice discrete
Bibliografie
1. AGARWAL, R. P.: Difference Equations and Inequalitiers, Marcel Dekker, 2000.
2. ANTON, GH.-RADU, GH.: Ecuatii ordinare cu diferente si aplicatii. Cluj Napoca: Ed. Albastra, 1998.
3. BEGE, A.-KASA, Z.: Matematica Discreta, Cluj Napoca: Univ. Babes-Bolyai, 2002.
4. ELAYDI, S. N. : An Introduction to Difference Equations, Springer Verlag, 1996.
5. JERRI, A. J. : Linear Difference Equations with Discrete Transform Methods, Kluwer Academic Publishers, 1996 .
6. MICKENS, R. E.: Difference Equations, Von Norstrand, 1990.
Evaluare
Examen (40% munca in timpul anului, 60% examenul)
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline