ADSERVISTA – Serviciu de publicitate online de tip semantic bazat pe Inteligenta Artificiala

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritara 1, Titlu: „ADSERVISTA–SERVICIU DE PUBLICITATE ONLINE DE TIP SEMANTIC BAZAT PE INTELIGENTA ARTIFICIALA”. Manager proiect: lect. dr. Suciu Mihai (calitate: asistent de cercetare în informatică ). Perioada: 01.03.2018-01.11.2018PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritara 1, Titlu: „ADSERVISTA–SERVICIU DE PUBLICITATE ONLINE DE TIP SEMANTIC BAZAT PE INTELIGENTA ARTIFICIALA”. Manager proiect: lect. dr. Suciu Mihai (calitate: asistent de cercetare în informatică ). Perioada: 01.03.2018-01.11.2018


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *