Főoldal
Előadások
Feladatok
Archívum
Kutatás
Történet
1nf0
Elérhetőségek
FGyE
Támogatóink
3,5%
Képek
Kutatás

2018-2019

Farkas Gyula Kutatói Ösztöndíj

Eredmények

A 2018-2019-es egyetemi tanévi pályázatra összesen 1 db. pályázat érkezett be.
Az öszöndíjat elnyerő pályázó Képes Tamás, másodéves magiszteri hallgató (Vállalati szoftvertervezés és fejlesztés), pályamunkáját a HAIS2019 konferenciára beküldött és elfogadott "Influence Maximization and Extremal Optimization" című tudományos cikk képezte. Szakmai irányítója dr. Gaskó Noémi, a BBTE Magyar Matematika és Informatika Intézetének docense.
Ezúton is gratulálunk az ösztöndíjasunknak!

A Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kar magyar tagozatának háttérintézménye. Az egyesület 2001. január 21-én nyerte el jogi személyiségét a 403/2001 számú bírósági végzés alapján, és elsődleges célja a magyar nyelvű oktatás fejlesztése, a tudományos kutatás támogatása tanárok és diákok körében, a Matematika és Informatika Kar diákjai, magiszteri, doktori hallgatói és tanszemélyzete szakmai előmeneteléhez szükséges feltételek biztosítása.

Az egyesület célkitűzései között fontos szerepet kap a matematikus és informatikus hallgatók tudományos tevékenységének támogatása. A 2007-2008-as és 2015-2016-os egyetemi tanévek között számos alkalommal került kiosztásra a Farkas Gyula Szakkollégiumi Kutatói Ösztöndíj; az ösztöndíjprogram a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet szakkollégiumi hálózata keretén belül működött. A programban részt vevő matematikus és informatikus szakkollégisták megannyi belföldi és külföldi szakmai konferencián, szakfolyóiratban vagy más tudományos fórumon mutatták be kutatási tevékenységük eredményeit.

A 2018-2019-es egyetemi tanévtől kezdődően a kutatói ösztöndíj átalakul. Évente 4 hallgató, a BBTE Matematika és Informatika Karával aktív jogviszonyban álló, annak valamely magyar tannyelvű képzési programjában részt vevő személy részesülhet az ösztöndíjban, amelynek odaítélése egy folyamatban lévő vagy a közelmúltban befejezett kutatás kiértékelése alapján történik.

Pályázati feltételek

Pályázhat minden olyan matematika, informatikai-matematika, informatika szakos vagy magiszteri hallgató, aki a 2017-2018-as vagy 2018-2019-es egyetemi tanévben a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karának valamely magyar tannyelvű képzési programjában vett/vesz részt. Az ösztöndíj egy egyetemi tanévre szól, ugyanazon hallgató egyetemi tanulmányai során legfeljebb kétszer pályázhatja ezt meg.

Pályázni lehet egy már megjelent, konferencián bemutatott vagy bizonyíthatóan megjelenés alatt, illetve beküldés előtt álló, de már elkészült tudományos munkával. A megjelent, illetve bemutatott dolgozatok esetében csak 2017. október 1-je után megjelent/bemutatott dolgozattal lehet. Egy tudományos munkával csak egy pályázatot lehet benyújtani, de egy tudományos munkával több hallgató is pályázhat, amennyiben közösen dolgoztak. Ha egy pályamunkát több pályázó nyújt be, akkor a pályázatot benyújtó pályázók között eloszlik az ösztöndíj.

Pontozási rendszer

A tudományos munka kategóriába tudományos cikkek, illetve bizonyítottan hasznos és elismert, tudományos kutatást is feltételező, nyílt forráskódú szoftvertermékek tartoznak. A pontok 80%-át a tudományos munka, a fennmaradó 20%-ot a pályázó egyéb tudományos vagy a tudományosságot támogató tevékenységeinek értékelése teszi ki. A második kategóriába tartoznak többek között az eddigi tudományos tevékenységek, publikációk, konferencia-részvételek, tudománynépszerűsítő és tudománytámogató tevékenységek, illetve konkrétan a BBTE Matematika és Informatika Karát, hallgatóit, illetve munkaközösségét segítő, támogató tevékenységek (pl. gólyatábor szervezése, laborok, szemináriumok tartása, egyetemi rendezvények lebonyolításának segítése stb.).

A már megjelent vagy bizonyítottan elfogadott és megjelenés alatt álló tudományos munkákat a 6.129/20.12.2016 törvényhatározat 1. számú mellékletének 3. (matematika), illetve 2. számú mellékletének 2.b. (informatika) pontjaiban rögzítettek alapján értékeljük és rangsoroljuk a versenyvizsgákon szokásos pontozásnak megfelelően úgy, hogy a maximumot 80 pontra, az egyéb tevékenységeket pedig 20 pontra skálázzuk.

A pályázatok kiértékelése

A pályázatok kiértékelését a BBTE Magyar Matematika és Informatika Intézetének oktatóiból álló 5 tagú bizottság végzi. Az ösztöndíjak odaítéléséről, a pályázók rangsorolásáról nyílt szavazással döntenek, egyszerű többséggel. A publikálás előtt álló, már elkészült dolgozatokat, illetve a bizonyítottan elismert szoftvertermékeket a bizottság értékeli és rangsorolja.

A kutatói ösztöndíj, a vele járó "kiváltságok" és kötelezettségek

Az ösztöndíj egy egyetemi tanévre szól, az összege pedig 300 eurónak megfelelő lej.

Az ösztöndíjat elnyerő kutató Farkas Gyula Kutatói Oklevelet is kap, helyet biztosítunk számára a Magyar Matematika és Informatika Intézet valamely irodájában, illetve korlátlan nyomtatási lehetőséggel és ingyenes könyvtári belépővel jutalmazzuk.

A kutató egyedüli kötelezettsége kutatói munkájának bemutatása a Bit- és számtologatók előadássorozat keretében a tanév utolsó előadásán.

Pályázati határidők és a pályázathoz szükséges dokumentumok

A pályázatok beküldési határideje: 2019. május 31., péntek 23:59 óra (GMT+3).

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

 • a pályázati adatlap online kitöltése;
 • szakmai önéletrajz, feltüntetve a pontok 20%-ába beszámítandó tevékenységet is, ezt intézetvezetői igazolással/ajánlással is alá lehet támasztani;
 • a megjelent, megjelenés alatt vagy beküldés előtt álló tudományos dolgozat, vagy az igazoltan elismert szoftvertermék, illetve az ehhez kapcsolódó dokumentációk;
 • a tudományos irányító ajánlása.
Az online benyújtott pályázat érvényességéhez nyomtatott formában is szükséges leadni a szakmai önéletrajzot vagy egy nyilatkozatot a feltöltött adatok helyességéről (a Magyar Matematika és Informatika Intézet titkárságán, Bajkó Árpádnál).

2015-2016

A 2015-16-os tanév szakkollégistái:

2015. december 9-én sikeresen lezajlott a 2015-2016-os tanévi szakkollégiumi felvételi, melynek erdeményeképpen az alábbi 3 csapat nyert felvételt a Farkas Gyula Szakkollégiumba:

#NévKutatási témaTudományos vezető
1.Kajántó SándorFixponttételek F-kontrakciókra b-metrikus terekbenLukács Andor
2.Kiss AnnaA TusvApp fesztivál-applikáció továbbfejlesztéseSimon Károly
3.Máté Attila Barna, Nagy RolandLegendárium NavigátorSimon Károly

A felvételi bizottság tagjai: Csató Lehel, Jakab Hunor, Lukács Andor és Róth Ágoston.

Szakkollégiumi felvételi a 2015/2016-os tanévre

Pályázati határidő: 2015. december 9.

Érdemes felvállalni!

A tudományos kutatás iránt érdeklődő diákoknak a Farkas Gyula Szakkollégium felvételit hirdet kutatási ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016-os tanévben is.

A kutatáshoz szükséges (legalább egy) vezetőtanárt választani, és vele egyeztetve meghatározni a kutatási tematikát. A kutatási ösztöndíjakat egyénileg vagy akár csoportosan is meg lehet pályázni.

December 9-ig várjuk a jelentkezőket kutatási tervvel és szakmai önéletrajzzal a zalan(PNT)bodo(KKC)gmail(PNT)com címen.

A szakkollégiumi felvételi pontos időpontját meg fogjuk hirdetni az infomat levelezési listán, a Canvas-en, illetve itt a honlapon is.

A felvételi a kutatási terv bemutatásából áll, ami egy PowerPoint/Beamer/Prezi/... prezentáció elkészítését és bemutatását jelenti.

2014-2015

A 2014-15-ös tanév szakkollégistái:

2014. november 26-án, 18:30 órai kezdettel (a főépület 5/I-es termében) sikeresen lezajlott a 2014-2015-ös tanévre szóló szakkollégiumi felvételi, melynek erdeményeképpen az alábbi 7 csapat nyert felvételt a Farkas Gyula Szakkollégiumba:

#NévKutatási témaTudományos vezető
1.Bordi EszterZeneszövegbol zenestílus Bodó Zalán
2.Dombi SzabolcsA Rubik kocka megoldásainak optimalizálása a mesterséges intelligencia módszereivelJakab Hunor
3.Farkas Izabella Ingrid, Kerekes HunorCiric fixponttétele és alkalmazása közönséges differenciálegyenletekbenAndrás Szilárd, Lukács Andor
4.Kajántó SándorKözelíto lineáris operátorok tesztelése és rangsorolásaAndrás Szilárd, Lukács Andor
5.László Gábor, Páll Katinka-PálmaWendroff típusú egyenlotlenségek idoskálákonAndrás Szilárd, Lukács Andor
6.Pável SzabolcsKolloid rendszerek szimulációjaLibál András
7.Sándor CsanádAktív anyag szimulációjának párhuzamosítása Nvidia grafikus kártyánLibál András

Szakkollégiumi felvételi a 2014/2015-ös tanévre

Pályázati határidő: 2014. november 26.

Érdemes felvállalni!

A tudományos kutatás iránt érdeklődő diákoknak a Farkas Gyula Szakkollégium felvételit hirdet kutatási ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015-ös tanévben is.

A kutatáshoz szükséges (legalább egy) vezetőtanárt választani, és vele egyeztetve meghatározni a kutatási tematikát. A kutatási ösztöndíjakat egyénileg vagy akár csoportosan is meg lehet pályázni.

November 26-ig várjuk a jelentkezőket kutatási tervvel és szakmai önéletrajzzal a zalan(PNT)bodo(KKC)gmail(PNT)com címen.

A szakkollégiumi felvételire november 26-án 18:30 órától a BBTE főépületének 5/I-es termében kerül sor. (Időpontváltozás esetén közöljük azt az infomat levelezési listán, a Canvas-en, illetve itt a honlapon is.)

A felvételi a kutatási terv bemutatásából áll, ami egy PowerPoint/Beamer/Prezi/... prezentáció elkészítését és bemutatását jelenti.

2013-2014

A 2013-14-es tanév szakkollégistái:

#NévKutatási témaTudományos vezető
1.Bordi Eszter, Both Tibor, Domokos IstvánIFS fraktálok és box dimenzióAndrás Szilárd, Lukács Andor, Róth Ágoston
2.Dávid AnitaKíváncsiságvezérelt és alternatív módszereket érvényesítő tevékenységek tervezése diszkalkuliával rendelkező diákok számáraAndrás Szilárd
3.Hadnagy KingaJátékelméletKassay Gábor
4.Mezei Zsolt, Bán Róbert, Fazakas Tibor, Merli András, Szász IstvánThe Social JukeboxBodó Zalán
5.Pongrácz LajosSzimulációk kooperatív gráf játékok optimális koalícióinak a meghatározásáraGaskó Noémi
6.Szabó HunorOkos ébresztőLibál András

Szakkollégiumi felvételi a 2013/2014-es tanévre

Pályázati határidő: 2013. december 16.

Érdemes felvállalni!

A tudományos kutatás iránt érdeklődő diákoknak a Farkas Gyula Szakkollégium felvételit hirdet kutatási ösztöndíj elnyerésére a 2013/2014-es tanévben is.

A kutatáshoz szükséges (legalább egy) vezetőtanárt választani, és vele egyeztetve meghatározni a kutatási tematikát. A kutatási ösztöndíjakat egyénileg vagy akár csoportosan is meg lehet pályázni.

December 16-ig várjuk a jelentkezőket kutatási tervvel és szakmai önéletrajzzal a zalan(PNT)bodo(KKC)gmail(PNT)com címen.

A szakkollégiumi felvételire december 18-án 18:30 órától a BBTE főépületének 5/I-es termében kerül sor. (Időpontváltozás esetén közöljük azt az infomat levelezési listán, a Canvas-en, illetve itt a honlapon is.)

A felvételi a kutatási terv bemutatásából áll, ami egy PowerPoint/Beamer/Prezi/... prezentáció elkészítését és bemutatását jelenti.

2012-2013

A 2012-13-as tanév szakkollégistái:

#NévKutatási témaTudományos vezető
1.Fazakas Tibor, Mezei ZsoltAdvertising and Supervising Management SystemBodó Zalán
2.Kolumbán JózsefKrasznoszelszkij típusú tételek lokálisan konvex terek Descartes-szorzatánAndrás Szilárd
3.Kovács KláraFormális fogalmi analízis alkalmazása üzleti intelligenciábanVarga Ibolya
4.Lénárt SzabolcsVéges csoportok algoritmikus szerkesztéseSzántó Csaba
5.Lőrinczi ÁbelGalois-elméletSzántó Csaba
6.Mester ÁgnesBelsőpontos algoritmusok lineáris optimalizálási feladatokraDarvay Zsolt
7.Szabó HunorOkos ébresztőLibál András
8.Takács PetraA konvex optimalizálás primál-duál algoritmusaiDarvay Zsolt
9.Tiba AttilaSztochasztikus folyamatok és közgazdasági alkalmazásokSoós Anna

Szakkollégiumi felvételi a 2012/2013-as tanévre

Pályázati határidő: 2012. november 14. 28.

Érdemes felvállalni!

A tudományos kutatás iránt érdeklődő diákoknak a Farkas Gyula Szakkollégium felvételit hirdet kutatási ösztöndíj elnyerésére a 2012/2013-as tanévben is.

Néhány választható kutatási téma megtalálható a Bit- és számtologatók honlapján a Kutatás menüpont alatt. Ettől függetlenül saját ötletekkel/kutatási témákkal is meg lehet keresni a tanárokat.

November 14-ig várjuk a jelentkezőket kutatási tervvel és szakmai önéletrajzzal a zbodo(AT)cs(DOT)ubbcluj(DOT)ro címen.

A szakkollégiumi felvételire (előreláthatólag) november 14-én 18:30 órától a BBTE főépületének 5/I-es termében kerül sor. (Időpontváltozás esetén közöljük azt az infomat levelezési listán, a Canvas-en, illetve itt a honlapon is meg fog jelenni.)

A felvételi a kutatási terv bemutatásából áll, ami egy PowerPoint/Beamer bemutató elkészítését és bemutatását jelenti.

Kutatási témák a 2012/2013-as tanévre:

 • Bodó Zalán
  • Információ-visszakeresés, szöveges adatok feldolgozása
 • Soós Anna
  • Fraktálfüggvények vizsgálata
  • Sztochasztikus differenciálegyenletek
 • Szenkovits Ferenc
  • A 2013-ra várt Comet C/2012 S1 üstökös
  • A (257005) Arpadpal = 2008 EW152 aszteroida

2011-2012

A 2011-12-es tanév szakkollégistái:

#NévKutatási témaTudományos vezető
1.Dávid LászlóHangban kódolt információ felhasználása beléptető rendszerek eseténdr. Tunyagi Arthur
2.Mezei Zsolt, Szász IstvánStudy of colloidal artificial spin ice systemsdr. Libál András
3.Kolumbán JózsefNemlineáris közönséges differenciálegyenlet-rendszerek megoldhatóságának vizsgálatadr. András Szilárd
4.Nagy TímeaVektorértékű normák és metrikák felhasználása operatoriális egyenletrendszerek megoldásáradr. András Szilárd
5.Simon LeventeGráfok fraktáldimenziójának vizsgálatadr. Soós Anna

2010-2011

Felvételi eredmények

2010. november 10-én megrendezésre került a szakkollégiumi felvételi. Ennek eredményeképpen a Farkas Gyulas Szakkollégiumba felvételit nyert hallgatók/kutatócsoportok listája a következő: [lista]

Témák a 2010/2011-es tanévre:

 • Áfra Attila
  • 3D-s megjelenítés sugárkövetéssel
 • Bodó Zalán
  • Szövegbányászat
 • Csató Lehel
  • Írásfelismerés és dokumentumok rekonstrukciója.
  • Robotika és mesterséges intelligenciai alkalmazások.
 • Kolumbán József
  • A homogénizálás módszere
 • Soós Anna
  • Fraktálfüggvények vizsgálata
  • Sztochasztikus differenciálegyenletek
 • Szenkovits Ferenc
  • Centrális konfigurációk
  • Kettőscsillagok körüli bolygórendszerek dinamikája
 • Szilágyi Péter
  • Osztott MapReduce funkcionális nyelvek segítségével (Erlang)
 • Varga Ibolya
  • Hatékony módszerek téradatok lekérdezese érdekében
  • XML adatok tervezése

2009-2010

Ösztöndíjasok a második félévben

A második félév elején megrendezésre került a szakkollégiumi felvételikor megszabott bemutató az ösztöndíjasok addigi kutatói munkájáról. Ennek eredményeképpen a második félévben ösztöndíjban részesülő diákok névsora a következő: [lista]

A felvételi és az eredmények

2009. nov. 4-én lezajlott a kutatói felvételi. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a részvételt, és gratulálni a diákoknak a színvonalas kutatási projektek elkészítéséhez.

Az eredmények. A felvételin 16 kutatói tervet hallgathattunk meg, összesen 19 diák munkáját (a projektek közül kettőre többfős kutatói csoport alakult). Minden diák felvételit nyert a Farkas Gyula Szakkollégiumba, viszont a támogatási keret nagysága miatt csak 10 diáknak (5 matematikai, 5 informatikai projekt) tudunk ösztöndíjat biztosítani. A most ösztöndíjban részesülő kutatók csak az első félévre szóló kutatói ösztöndíj első részletét kapják kézhez. Továbbá az ösztöndíjban nem részesülő diákok is részesülhetnek ösztöndíjban, mert jövő év (naptári, 2010) első hetében a kutatóknak be kell mutatniuk munkájukat, kutatási tevékenységüket - mind az ösztöndíjasoknak, mind az ösztöndíjban (egyelőre) nem részesülőknek -, és ekkor, az elért eredmények alapján az ösztöndíjlista megváltozhat.

A lista. Különválasztottuk a matematika és az informatika kutatási projekteket; mindkét listában névsor szerint közöljük először az ösztöndíjas, majd az (egyelőre) ösztöndíjban nem részesülő pályamunkákat.

#NévKutatási témaTudományos vezető
Matematika
1.Bajnóczi TamásA transzpozíciós rejtjelezés kriptoanalízisedr. Szántó Csaba
2.Farkas CsabaKakeya feladatkördr. Soós Anna, dr. Keleti Tamás (ELTE)
3.Horobeţ EmilFerde csoportalgebrákdr. Mărcuş András
4.Mészáros AlpárSpeciális függvények nem-arkhimédészi testekendr. András Szilárd
5.Terkál RóbertAlternatív döntési problémák alkalmazhatósága braid csoport alapú, nyílt kulcsú kriptorendszerekbendr. Szántó Csaba
6.Balogh Beáta IngridKatasztrófaelmélet és alkalmazásaidr. Mezei Ildikó
7.Kerekes TündeCsillagászat a Ferenc József Tudományegyetemendr. Szenkovits Ferenc
8.Nagy TímeaVizsgálatok Minkowski-terekendr. Mezei Ildikó
9.Rill Róbertdr. András SzilárdA vérsejtképződés, a leukémia és ezek matematikai modellezése
Informatika
1.Áfra AttilaBonyolult 3D-s modellek valós idejű megjelenítése sugárkövetésseldr. Csató Lehel
2.Ferencz IldikóGráf alapú tanulási módszerekBodó Zalán
3.Gobesz Tamás (+ Kovács Áron, Szenkovits Annamária)Számítógépes írásfelismerés. Palipmszesztek feldolgozásadr. Csató Lehel
4.Lévai János (+ Sulyok Csaba)Képfeldolgozási problémákBodó Zalán
5.Tamás GergőLáthatósági problémák háromdimenziós alkalmazásokbanMinier Zsolt
6.Patka CsongorVoronoi cellák generálásadr. Libál András
7.Sztankovics ÁgnesMultimédia adatok indexelésedr. Varga Ibolya

Témák a 2009/2010-es tanévre:

 • Bodó Zalán
  • Gráf-alapú tanulási módszerek
  • Képfeldolgozási problémák
  • Keresések a rejtett weben (deep web)
 • dr. Csató Lehel
  • Képfelismerés és írásfelismerés
  • Bayes-modellezés térbeli jelenségek modellezésére
 • Minier Zsolt
  • Természtes nyelv feldolgozásával kapcsolatos problémák
  • Láthatósági problémák 3D grafikában
 • dr. Szenkovits Ferenc
  • Csillagászat a Ferenc József Tudományegyetemen (csillagászattörténet)
  • Kettőscsillagok körüli bolygórendszerek (Égi mechanika)
 • dr. Varga Ibolya
  • Információ visszakeresés formális fogalmi analízis segítségével
  • Ontológia megjelenítése formális fogalmi analízis segítségével
  • Adattárházák programozása Oracle-ban
  • Normál formák XML adatok esetén
  • Multimédia adatok indexelése
  • Féligstrukturált adatok indexelése
*

Témák a 2008/2009-es tanévre:

 • Dr. Csató Lehel
  • Gépi tanulás alkalmazása robotikai feladatokban
  • Automatizált klaszterező algoritmusok
  • Bioinformatika és a rejett Markov-modellek
  • Gauss-folyamatokkal történő modellezés
  • Geoinformatikai adatok interpolációja
 • Dr. Soós Anna
  • Sztochasztikus képfeldolgozás
 • Dr. Varga Csaba
  • Hilbert-geometria
 • Bodó Zalán
  • Szövegbányászati problémák
  • Osztályozás félig felügyelt tanuló algoritmusokkal
  • Webes keresőmotorok
 • Minier Zsolt
  • Természtes nyelv feldolgozásával kapcsolatos problémák
  • Láthatósági problémák 3D grafikában

Témák a 2007/2008-as tanévre:

 • Dr. Bege Antal
  • Számelméleti függvények
  • Rekurzív sorozatok
 • Dr. Csató Lehel
  • A gépi tanulás
  • Gondolkodó robotok
  • Adatbányászat
 • Dr. Soós Anna
  • Sztochasztikus differenciálegyenletek megoldásainak számítógépes szimulációja
  • Jelek elemzése sztochasztikus módszerekkel