Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Programare bazată pe componente

Semestrul 1

MME8028 Paradigme de programare
MME8005 Metode formale în programare
MME8006 Modelarea comportamentului sistemelor soft
MME3006 Fundamentele matematice ale procesului decizional

Semestrul 2

MME8023 Calitatea sistemelor software
MME8031 Modele în programarea paralelă
MME8065 Proiectarea sistemelor software
MME3007 Modele de optimizare

Semestrul 3

MME8008 Programare bazată pe reguli
MME8009 Sisteme pentru fundamentarea deciziilor
MME9001 Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică
MMX9101 Curs opţional 1

Semestrul 4

MME8010 Arhitectura sistemelor soft
MME8011 Reţele Petri în modelarea şi verificarea softului
MME9002 Proiect de cercetare în programarea bazată pe componente
MME3401 Finalizarea lucrării de disertaţie
MMX9102 Curs opţional 2

Curs optional 1 (sem. 3)

MME8050 Sisteme workflow
MME8056 Data mining
MME8025 Ingineria cerinţelor

Curs optional 2 (sem. 4)

MME8051 Proiectarea cadrelor de aplicaţie
MME8021 Vizualizare şi validare în simulare
MME8052 Modelarea softului