Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Matematică Didactică - în limba maghiară

Semestrul 1

MMM3088 Capitole speciale de didactică modernă I
MMM3086 Geometrie algoritmica
MMM3085 Analiza fenomenelor stocastice
MMM3012 Aspecte metodice în analiza elementară I

Semestrul 2

MMM3089 Numere complexe şi aplicaţii în geometrie
MMM3084 Grupuri şi simetrii
MMM3097 Matematica discreta
MMX4601 Curs opţional 1

Semestrul 3

MMM3028 Ecuaţii diferenţiale şi aplicaţii
MMM3037 Teoreme clasice în geometria elementară
MMM3057 Instruire asistată de calculator
MMM3090 Aspecte metodice în analiza elementară II

Semestrul 4

MMM3033 Construcţii geometrice
MMM3058 Capitole speciale de didactică matematică II
MMM3069 Matematică aplicată în liceu
MMM3401 Finalizarea lucrării de disertaţie
MMX4602 Curs opţional 2

Curs optional 1 (sem. 1)

MMM3091 Metodologia rezolvarii problemelor de matematica
MMM3063 Metode alternative în predarea matematicii

Curs optional 2 (sem. 4)

MMM3013 Rolul contraexemplelor în predarea analizei matematice
MMM3079 Metodologia rezolvarii problemelor de informatica