Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Matematică Computaţională - în limba maghiară

Semestrul 1

MMM3085 Analiza fenomenelor stocastice
MMM3086 Geometrie algoritmică
MMM3062 Teoria jocurilor
MMX4401 Curs opţional 1

Semestrul 2

MMM3082 Mecanică computaţională
MMM3093 Metode aproximative in matematica aplicata
MMM3084 Grupuri şi simetrii
MMM3040 Metodologia cercetării ştiinţifice

Semestrul 3

MMM8033 Modelarea stocastică a datelor
MMM3049 Criptografie
MMM3005 Analiză funcţională aplicată
MMM3028 Ecuaţii diferenţiale şi aplicaţii

Semestrul 4

MMM3033 Construcţii geometrice
MMM3038 Teorie Morse şi aplicaţii
MMM8034 Tehnici bazate pe componente aplicate în optimizare
MMM3401 Finalizarea lucrării de disertaţie
MMM9008 Proiect de cercetare în matematica computaţională

Curs optional 1 (sem. 1)

MMM3037 Teoreme clasice în geometria elementară
MMM3087 Mecanică cerească