Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Matematica

Semestrul 1

MMR3044 Teoria grupurilor şi aplicaţii
MMR3014 Metode numerice pentru ecuaţii operatoriale
MMR3039 Varietăţi diferenţiabile
MMR3002 Capitole speciale de analiză reală si complexa

Semestrul 2

MMR3045 Teoria modulelor
MMR3003 Analiză convexă
MMR3031 Analiză pe varietăţi
MMR3001 Capitole speciale de analiză funcţională

Semestrul 3

MMR3024 Analiză neliniară aplicată
MMR3041 Metodologia cercetării ştiinţifice de matematică
MMX4101 Curs opţional 1
MMX4102 Curs opţional 2

Semestrul 4

MMR3032 Teorie Morse
MMR3042 Proiect de cercetare
MMR3401 Finalizarea lucrării de disertaţie
MMX4103 Curs opţional 3
MMX4104 Curs opţional 4

Curs optional 1 (sem. 3)

MMR3070 Categorii şi algebră omologică
MMR3072 Capitole speciale de algebră modernă
MMR3071 Inele comutative şi teoria numerelor

Curs optional 2 (sem. 3)

MMR3005 Analiză funţională aplicată
MMR3059 Metode numerice în optimizare

Curs optional 3 (sem. 4)

MMR3068 Topologie algebrică şi diferenţială
MMR3067 Geometrie riemanniană

Curs optional 4 (sem. 4)

MMR3080 Funcţii univalente şi subordonări diferenţiale
MMR3060 Funcţii complexe de mai multe variabile
MMR3061 Aspecte moderne în topologie şi teoria măsurii