Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Inginerie software

Semestrul 1

MME8028 Paradigme de programare
MME8013 Gestiunea proiectelor soft
MME8006 Modelarea comportamentului sistemelor soft
MME3006 Fundamentele matematice ale procesului decizional

Semestrul 2

MME8065 Proiectarea sistemelor software
MME8023 Calitatea sistemelor software
MME8024 Proiectarea sistemelor software interactive
MME8022 Metodologii pentru procese soft

Semestrul 3

MME8005 Metode formale în programare
MME8025 Ingineria cerinţelor
MME9001 Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică
MMX9701 Curs opţional 1

Semestrul 4

MME8026 Modele de calcul pentru sisteme embedded
MME8027 Arhitecturi orientate pe servicii
MME9009 Proiect de cercetare în inginerie software
MME3401 Finalizarea lucrării de disertaţie
MMX9702 Curs opţional 2

Curs optional 1 (sem. 3)

MME8050 Sisteme workflow
MME8008 Programare bazată pe reguli
MME8041 Agenţi inteligenţi cooperativi
MME8009 Sisteme pentru fundamentarea deciziilor

Curs optional 2 (sem. 4)

MME8051 Proiectarea cadrelor de aplicaţie
MME8052 Modelarea softului
MME8054 Sisteme informatice integrate
MME8037 Implementarea sistemelor de gestiune a bazelor de date