Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2005/2006

Specializarea Algebră şi Geometrie - în limba engleză

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO266 Capitole speciale de matematica moderna (1)
2+1+0
E
6 cr.
MA262 Grupuri abeliene (1)
2+1+1
E
8 cr.
MG264 Puncte critice si aplicaţii
2+1+1
E
8 cr.
MG265 Elemente de topologie algebrică şi diferenţiala
2+1+1
E
8 cr.
TOTAL
8+4+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO267 Capitole speciale de matematica moderna (2)
2+2+0
E
9 cr.
MA263 Grupuri abeliene (2)
2+2+0
E
9 cr.
MG266 Coomologia formelor diferentiale
2+2+0
E
9 cr.
MV011 Proiect (1)
0+0+3
C
3 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.