Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MV011
2
0+0+3
3
obligatorie
Algebră şi Geometrie - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PURDEA Ioan,  purdeamath.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare