navleft
navright
undernavleft
website design
 

INFORMATICĂ DIDACTICĂ (în limba romană)

SPECIALIZARE MASTER - Facultatea de Matematică și Informatică, UBB Cluj-Napoca

undernavright
lnavl
Responsabil specializare
lnavr
dot
lnavl
Despre specializare
lnavr
dot
dot
dot
dot
   
 
spacer
 
Cadre didactice și fișe discipline

 1. prof. dr. Gabriela Czibula - Structuri de date și complexitatea algoritmilor (pentru perfecționarea profesorilor), Proiect de cercetare științifică
 2. prof.emerit dr. Militon Frențiu- Metodologia cercetării științifice de informatică
 3. prof. dr. Bazil Pârv- Paradigme de programare,Proiectarea sistemelor software
 4. conf. dr. Istvan Gergely Czibula- Programare orientată obiect (pentru perfecționarea profesorilor)
 5. conf. dr. Simona-Claudia Motogna- Calitatea sistemelor software
 6. conf. dr. Marcel-Adrian Șerban- Modelare matematică
 7. lect. dr. Iuliana Bocicor- Metode și tehnici de programare (pentru perfecționarea profesorilor)
 8. lect. dr. Vasile Cioban- Algoritmică și programare (pentru perfecționarea profesorilor)
 9. lect. dr. Radu Dragoș- Rețele de calculatoare (pentru perfecționarea profesorilor)
 10. lect.dr. Sanda Dragoș - Programare Web (pentru perfecționarea profesorilor)
 11. lect. dr. Radu Găceanu- Metode avansate de programare (pentru perfecționarea profesorilor)
 12. lect.dr. Ing. Horea Greblă- Tehnologia comunicațiilor (pentru perfecționarea profesorilor), E-learning
 13. lect.dr. Mihaiela-Ana Lupea- Algoritmi din teoria grafurilor (pentru perfecționarea profesorilor)
 14. lect.dr. Vasile Prejmerean- Tehnologia informației (pentru perfecționarea profesorilor)
 15. lect.dr. Dan Mircea Suciu- Gestiunea proiectelor soft
 16. lect.dr. Sabina Surdu- Sisteme de gestiune a bazelor de date (pentru perfecționarea profesorilor)
 17. lect.dr. Andreea Vescan- Programarea aplicațiilor Microsoft Office (pentru perfecționarea profesorilor)