INFORMATICĂ DIDACTICĂ

Program Master 

 

 

 

Materiile din planul de învăţământ sunt astfel selectate pentru a asigura atȃt integrarea masteratului în masteratele de profil de la nivel internaţional, cȃt și satisfacerea cerinţelor pieței muncii, ceea ce permite integrarea absolvenţilor atȃt ȋn ȋnvățămȃnt, cȃt și ȋn alte activități specifice domeniului.

Planul de ȋnvățămȃnt cuprinde atȃt discipline de aprofundare a cunoștințelor fundamentale dobȃndite ȋn cadrul studiilor de licență de informatică, cȃt și discipline de pregătire complementară, necesare pentru o inserție rapidă pe piața muncii. Ȋn stabilirea conținuturilor disciplinelor din cadrul planului de ȋnvățămȃnt s-a pornit de la programa școlară, la care s-au adăugat elemente actuale din domenii specifice ale informaticii.

Astfel, ȋn primul an de studiu se oferă cursuri de baza ȋn pregătirea profesională din domeniul informaticii și perfecționarea profesorilor de informatică – Algoritmică și programare, Tehnologia informației, Structuri de date și complexitatea algoritmilor, Sisteme de gestiune a bazelor de date, Metode și tehnici de programare, Algoritmi din teoria grafurilor, Programare orientată obiect, Tehnologia comunicațiilor.

Ȋn anul II de studii se oferă cursuri specializate in direcțiile Metode avansate de programare, Programarea aplicațiilor Microsoft Office, Rețele de calculatoare și Programare Web. De asemenea, sunt propuse cursuri opţionale precum Modelare matematică, Gestiunea proiectelor soft, Paradigme de programare, E-learning, Proiectarea sistemelor software, Calitatea sistemelor software, prin care să se ofere studenţilor cunoştinţe avansate şi în domeniul ingineriei software şi a sistemelor informatice. Este vorba de:

-        cunoştinţe în direcţia modelării sistemelor: capacitatea de a analiza probleme din viaţa reală, de a le transpune în cerinţe concrete şi de a elabora un model software corespunzător.

-        tehnologie software: aplicarea metodelor teoretice şi cunoaşterea unor instrumente consacrate, precum şi abilităţi avansate de programare care vor permite acumularea de cunoştinţe solide şi înţelegerea rapidă a tehnologiilor moderne din domeniu.

-        aspectele metodologice, respectiv manageriale ale procesului de dezvoltare a sistemelor informatice.

Una dintre traiectoriile posibile ale absolvenţilor acestui program este cercetarea ştiinţifică, existând cel puţin două direcţii posibile: cercetare specializată în ingineria software sau în domenii conexe (doctorat) sau proiecte de cercetare interdisciplinare (membru al unei astfel de echipe, programator ştiinţific). Există două discipline dedicate iniţierii în cercetarea ştiinţifică: Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică şi Proiect de cercetare științifică.

 

http://www.cs.ubbcluj.ro/~gabis/id/PlanID.xls

 

Cursurile:

 

Semestrul 1

Disciplina

Cadru didactic

Funcţia, titlul ştiinţific

Algoritmică și programare (pentru perfecționarea profesorilor)

Cioban Vasile

lect.univ.dr.

Tehnologia informației (pentru perfecționarea profesorilor)   

Prejmerean Vasile

lect.univ.dr.

 

Sisteme de gestiune a bazelor de date (pentru perfecționarea profesorilor)

Surdu Sabina

lect.univ.dr.

Structuri de date și complexitatea algoritmilor (pentru perfecționarea profesorilor)                

Czibula Gabriela

prof.univ.dr.

cond. dr. în specializare

 

Semestrul 2

Disciplina

Cadru didactic

Funcţia, titlul ştiinţific

Metode și tehnici de programare (pentru perfecționarea profesorilor)            

Bocicor Iuliana

lect.univ.dr.

Tehnologia comunicațiilor (pentru perfecționarea profesorilor)   

Greblă Horea

lect.univ.dr.

Programare orientată obiect (pentru perfecționarea profesorilor)   

Czibula Istvan

conf.univ.dr.

Algoritmi din teoria grafurilor (pentru perfecționarea profesorilor)   

Lupea Mihaiela

lect.univ.dr.

 

Semestrul 3

Disciplina

Cadru didactic

Funcţia, titlul ştiinţific

Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică

Frenţiu Militon

prof.univ.dr.

cond. dr. în specializare

Metode avansate de programare (pentru perfecționarea profesorilor)

Găceanu Radu

lect.univ.dr.

Programarea aplicațiilor Microsoft Office (pentru perfecționarea profesorilor)                

Vescan Andreea

lect.univ.dr.

 

Curs opţional 1

 

 

 

Discipline oferite pentru curs opţional 1

Modelare matematică

Serban Marcel

conf.univ.dr.

Gestiunea proiectelor soft      

Suciu Dan Mircea

lect.univ.dr.

Paradigme de programare    

Pȃrv Bazil

prof.univ.dr.

cond. dr. în specializare

 

Semestrul 4

Disciplina

Cadru didactic

Funcţia, titlul ştiinţific

Proiect de cercetare științifică

Czibula Gabriela

prof.univ.dr.

cond. dr. în specializare

Rețele de calculatoare (pentru perfecționarea profesorilor)               

Dragoș Radu

lect.univ.dr.

Programare Web (pentru perfectionarea profesorilor)                                       

Dragoș Sanda

lect.univ.dr.

Finalizarea lucrării de disertaţie

Czibula Gabriela

prof.univ.dr.

cond. dr. În specializare

Curs opţional 2

 

 

 

Discipline oferite pentru curs opţional 2

E-learning                                           

Greblă Horea

lect.univ.dr.

Proiectarea sistemelor software                    

Pȃrv Bazil

prof.univ.dr.

cond. dr. în specializare

Calitatea sistemelor software            

Motogna Simona

conf.univ.dr.