Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2008/2009

Specializarea Matematică Aplicată

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
ME281 Elemente finite şi elemente de frontieră
2+2+0+0
E
8 cr.
MC267 Analiza wavelets (limba engleza)
2+2+0+0
E
8 cr.
MMAS01 Curs opţional 1
2+1+1+0
E
7 cr.
MMAS02 Curs opţional 2
2+1+1+0
E
7 cr.
TOTAL
8+6+2+0=16
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
ME278 Biomatematica
2+1+1+0
7 cr.
MM262 Astronomie observaţională
2+1+1+0
7 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
MM278 Mecanica mediilor continue (in limba engleza)
2+1+1+0
7 cr.
MME1002 Analiză neliniară aplicată
2+2+1+0
7 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MM277 Capitole speciale de mecanica fluidelor (in limba engleza)
2+2+0+0
E
9 cr.
MC262 Capitole speciale de analiză numerică
2+2+1+0
E
-
MMAS03 Curs opţional 3
2+1+1+0
E
7 cr.
MMAS04 Curs opţional 4
2+1+1+0
E
7 cr.
TOTAL
8+6+3+0=17
 
23 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3.
MC268 Statistica matematica cu aplicatii
2+1+1+0
7 cr.
MM271 Metode aproximative în mecanica fluidelor (in limba engleza)
2+1+1+0
7 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4.
ME277 Economii matematice
2+2+1+0
7 cr.
MM268 Structura şi evoluţia stelară
2+1+1+0
7 cr.