Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MM268 Structura şi evoluţia stelară
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică Aplicată
2
2+1+1
optionala
Modele matematice în Mecanică şi Astronomie - în limba engleză
2
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. GROSAN Teodor,  tgrosanmath.ubbcluj.ro
Obiective
Studiul metodelor de modelare a structurii si evolutiei stelare si compararea rezultatelor teoretice cu datele observationale: ecuatiile interiorului stelar, traseee evolutive, ecuatiile echilibrului stelar relativist, modele stelare simple, proprietati observationale ale stelelor. Introducerea problemelor fundamentale ale modelarii atmosferelor stelare si ale calculului stabilitatii stelare.
Continutul
1. Proprietatile observationale ale stelelor: mase, raze, temperaturi, luminozitati, relatii de stare.
2. Atmosfere stelare: structura generala, transferul energiei. Ecuatia transferului radiativ pentru radiatia monocromatica si integrala. Solutia aproximativa Eddington, metoda Chandrasekhar, solutii exacte. Legea de obscurare spre margine. Modele de atmosfera stelara.
3. Ecuatiile echilibrului stelar newtonian pentru configuratii cu simetrie sferica. Campul gravitational newtonian, teorema virialului. Transferul energiei prin radiatie, conductie si convectie. Existenta si unicitatea solutiei. Conditiile fizice generale din interiorul stelelor.
4. Proprietatile materiei stelare: gaz ideal cu radiatie, gaz electronic degenerat, ecuatii de stare. Opacitatea materiei stelare, functia de opacitate. Reactiile termonucleare si functia de generare a energiei.
5. Modele stelare: sfere gazoase politropice, sfere izoterme de gaz ideal, modelul standard, stele supermasive, modele numerice.
6. Stabilitatea stelara: timpuri caracteristice
Bibliografie
1. CHANDRASEKHAR, S., Intrduction to the theory of stellar structure, Boston, 1939, 1950.
2. UNSOLD, A., BASCHEK, B - Der neue Kosmos, Springer, 2002.
3. SMITH E.P., JACOBS K.C., Introductory Astronomy and Astrophysics, W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, 1973.
4. ZELDOVICI, Ya.B., NOVIKOV, I.D., Stars and relativity, University of Chicago Press, Chicago, 1971.
5. KIPPENHAHN, R., WEIGERT, A., Stellar Structure and Evolution, Springer - Verlag, 1990.
6.TAYLER, R.J., The Stars: their structure and evolution, Springer - Verlag, New York, 1970.
7.WEINBERG, S., Gravitation and cosmolgy, 1974.
8.MISNEV, C.W., THORNE, K.S., WHEELER, J.A., Gravitation, San Francisco, 1973.
9.URECHE, V., Universul, Vol. II, Astrofizica, Cluj-Napoca, 1987.
Evaluare
Examen scris la sfârşit de semestru : 50%
Participarea activă la activităţile didactice : 25%
Evaluarea unei teme de cercetare primita de fiecare student in timpul semestrului : 25%
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline