Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MC267 Analiza wavelets (limba engleza)
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică Aplicată
1
2+2+0
obligatorie
Modele matematice în Mecanică şi Astronomie - în limba engleză
2
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. AGRATINI Octavian,  agratinimath.ubbcluj.ro
Obiective
In prima parte cursul include elemente de analiza Fourier si transformari Fourier cu fereastra glisanta.
In continuare cursul este conceput ca o introducere in universul "ondinelor" prezentandu-se ideile fundamentale relativ la transformari wavelet, baze wavelet, analiza de rezolutie multipla precum si la algoritmi de descompunere si reconstructie wavelet a semnalelor.
Continutul
Elemente de analiza Fourier.Wavelets din perspectiva istorica.Transformari integrale wavelets si analiza timp-frecventa.Analiza multirezolutie,legatura intre wavelets si functii spline.Descompuneri si reconstructii wavelets.Wavelets de suport compact.Wavelets ortogonale.Aplicatii ale functiilor wavelets.
Bibliografie
[1] AGRATINI, O., CHIOREAN, I., COMAN, GH., TRIMBITAS, R., Analiza numerica si teoria aproximarii, Vol.III, Presa Universitara Clujeana, 2002.
[2] CHUI,C.K.,An Introduction to Wavelets, Academic Press, Inc.Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, New York, 1992.
[3] DEBNATH, L., Wavelet Transform and Their Applications, Birkhauser, Boston Basel Berlin, 2002.
[4] GASQUET, C., WITOMSKI, P., Analyse de Fourier et applications. Filtrage, Calcul numerique, Ondelettes, Masson, Paris, 1990.
[5] MEYER, Y., Wavelets - Algorithms and Applications, SIAM, Philadelphia, PA, 1993.
[6] OGDEN, R.T., Essential Wavelets for Statistical Applications and Data Analysis, Boston, Birkhauser, 1997.
[7] Stanasila, O., Analiza matematica a semnalelor si undinelor, Matrix Rom, Bucuresti, 1997.
[8] NEWTON, M., Wavelets - Utilization and Applications, Concord, NewHampshire, NH, 1999.
Evaluare
Pe parcursul semestrului:
(i) o lucrare scrisa (saptamana a VII-a),
(ii) fiecare student va sustine un referat constand in prelucrarea unor articole recente din reviste de specialitate.
In sesiune: examen. Se face media aritmetica ponderata intre nota de la lucrarea scrisa, nota pe sustinerea referatului si nota obtinuta la examen. Ponderea este astfel: 25% lucrarea, 25% referat, 50% examen)
Nota finala reprezinta media aritmetica ponderata a celor 3 note (lucrare, referat, examen).
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline