Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MM262 Astronomie observaţională
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică Aplicată
1
2+1+1
optionala
Modele matematice în Mecanică şi Astronomie - în limba engleză
1
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. BLAGA Cristina Olivia,  cpblagamath.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoaşterea metodelor moderne in care radiatia corpurilor ceresti este sau a fost inregistrata si prelucrata, despre tendintele de dezvoltare ale astronomiei observationale, prin prezentarea instrumentelor folosite si a misiunilor spatiale initiate pentru colectarea datelor despre diferite corpuri din Univers.
Continutul
I. Natura luminii. Lumina ca unda electromagnetica. Marimi energetice si fotometrice.
II. Elemente de optica geometrica.
1. Principiile opticii geometrice. Sisteme optice ideale. Elementele cardinale ale sistemelor optice ideale.
2. Dioptru sferic. Oglinda sferica. Oculare. Lentile. Prisma optica.
3. Instrumente optice folosite in Astronomie (luneta, telescopul, luneta de treceri, cercul meridian, instrumental universal, celostatul si telescopul orizontal). Monturi instrumentale.
III. Spectroscopie astronomica.
4. Formarea spectrelor elementelor chimice si ale compusilor lor.
5. Spectroscoape cu prisma optica sau retele de difractie.
IV. Observatii in alte domenii spectrale (raze gamma, Roentgen, ultraviolet si infrarosu). Radioastronomia.
V. Astronomia altor forme de energie (raze cosmice, neutrini, unde gravitationale).
VI. Fotometria astronomica
6. Detectori de radiatie si filtre folosite in domeniul vizibil.
7. Sisteme fotometrice. Extinctia atmosferica.
8. Cateva aplicatii ale fotometriei UBV.
Bibliografie
1. BIRNEY S.D.: Observational Astronomy, Cambridge University Press, 1991.
2. BURKE B.F., GRAHAM-SMITH F.: An Introduction to Radioastronomy, Cambridge University Press, 1997.
3. LENA P., LEBRUN F., MIGNARD F.: Observational Astrophysics, Springer, 1996.
4. MARAN S. (ed.): The Astronomy and Astrophysics Encyclopedia, Van Nostrand Reinhold& Cambridge University Press, 1992.
5. MURDIN P.(ed.): Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics, Nature Publishing Group& Institute of Physics Publishing, 2001.
6. POP V., BLAGA C.: Astronomie observationala, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005.
7. STERKEN C., MANFROID J.: Astronomical Photometry, Kluwer Academic Publishers, 1992.
8. URECHE V.: Universul, Astrofizica, vol. II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985.
Evaluare
Nota finala reprezinta media ponderata a notei obtinute pentru activitatea din timpul semestrului (50%) si nota obtinuta la examenul scris la sfarsitul semestrului (50%). Activitatea din timpul semestrului cuprinde participarea activa la activitatile didactice (25%) si indeplinirea cerintelor temelor primite (25%).
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline