Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Optimizarea modelelor informatice - în limba maghiară

Semestrul 1

MMM3050 Teoria codurilor
MMM3019 Metode stocastice de căutare
MMM8019 Sabloane de proiectare în Java
MMM3049 Criptografie

Semestrul 2

MME8037 Implementarea sistemelor de gestiune a bazelor de date
MME8020 Metode de simulare
MMM8003 Paradigme de programare paralelă
MMM3040 Metodologia cercetării ştiinţifice

Semestrul 3

MMM8033 Modelarea stocastică a datelor
MMM8018 Securitatea sistemelor de calcul
MMM8039 Optimizarea interogării bazelor de date
MMX9601 Curs opţional 1

Semestrul 4

MMM8034 Tehnici bazate pe componente aplicate în optimizare
MMM8032 Regăsirea informaţiei
MMM9007 Proiect de cercetare în optimizarea modelelor informatice
MMM3401 Finalizarea lucrării de disertaţie
MMX9602 Curs opţional 2

Curs optional 1 (sem. 3)

MMM3062 Teoria jocurilor
MMM3079 Metodologia rezolvării problemelor de informatică
MMM8053 Dezvoltarea sistemelor soft bazată pe Java

Curs optional 2 (sem. 4)

MMM8038 Procesarea adaptivă a datelor
MMM3027 Modelarea proceselor economice
MME8051 Proiectarea cadrelor de aplicaţie