Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Matematica - în limba engleză

Semestrul 1

MMR3044 Teoria grupurilor şi aplicaţii
MMR3014 Metode numerice pentru ecuaţii operatoriale
MMR3039 Varietăţi diferenţiabile
MMR3002 Capitole speciale de analiză reală si complexa

Semestrul 2

MMR3045 Teoria modulelor
MMR3003 Analiză convexă
MMR3031 Analiză pe varietăţi
MMR3001 Capitole speciale de analiză funcţională

Semestrul 3

MME3024 Analiză neliniară aplicată
MME3041 Metodologia cercetării ştiinţifice de matematică
MMX4105 Curs opţional 1
MMX4106 Curs opţional 2

Semestrul 4

MME3032 Teorie Morse
MME3042 Proiect de cercetare
MME3401 Finalizarea lucrării de disertaţie
MMX4107 Curs opţional 3
MMX4108 Curs opţional 4

Curs optional 1 (sem. 3)

MME3070 Categorii şi algebră omologică
MME3072 Capitole speciale de algebră modernă
MME3071 Inele comutative şi teoria numerelor

Curs optional 2 (sem. 3)

MME3005 Analiză funţională aplicată
MME3059 Metode numerice în optimizare

Curs optional 3 (sem. 4)

MME3068 Topologie algebrică şi diferenţială
MME3067 Geometrie riemanniană

Curs optional 4 (sem. 4)

MME3080 Funcţii univalente şi subordonări diferenţiale
MME3060 Funcţii complexe de mai multe variabile
MME3061 Aspecte moderne în topologie şi teoria măsurii