Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2005/2006

Specializarea Modelare si simulare - în limba engleză

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC269 Modele statistice computationale
2+2+1
E
9 cr.
MI371 Metode avansate de analiza datelor
2+2+1
E
9 cr.
MI293 Gestiunea proiectelor (in limba engleza)
2+2+0
E
9 cr.
MV045 Proiect (1)
0+0+1
E
3 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI370 Validarea simularii
2+2+1
E
9 cr.
MC270 Metode numerice eficiente in stiinta computationala
2+2+0
E
9 cr.
MC271 Metode numerice in simulare
2+2+1
E
9 cr.
MV046 Proiect (2)
0+0+1
E
3 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.