Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Modele statistice computationale
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MC269
1
2+2+1
9
obligatorie
Modelare si simulare - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BLAGA Petru,  pblagacs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare