Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2005/2006

Specializarea Sisteme inteligente - în limba engleză

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI282 Prelucrarea limbajului natural
2+2+0
E
9 cr.
MI287 Algoritmi evolutivi
2+2+0
E
9 cr.
MI360 Agenţi inteligenţi cooperativi
2+2+0
E
9 cr.
MV051 Proiect (1)
0+0+3
C
3 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI289 Modele avansate de calcul evolutiv
2+2+0
E
9 cr.
MI290 Programare genetică - generare automată de cod sursă
2+2+0
E
9 cr.
MI361 Prelucrarea limbajului natural. Aspecte semantice şi pragmatice.
2+2+0
E
9 cr.
MV052 Proiect (2)
0+0+3
C
3 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.