Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Agenţi inteligenţi cooperativi
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI360
1
2+2+0
9
obligatorie
Sisteme inteligente - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. SERBAN Gabriela,  gabiscs.ubbcluj.ro
Obiective
Sa introduca studentul intr-un domeniu nou al Inteligentei Artificiale - IA distribuita.
Sa permita abordarea comparativa a aspectelor teoretice in IA distribuita si clasica.
Sa contribuie la intelegerea necesitatii IA distribuite prin studierea unor aplicatii industriale si practice relevante.
Continut
0. Introducere
1. Agenti inteligenti
2. Sisteme multiagent si societati de agenti
3. Rezolvarea distribuita a problemelor si planificare distribuita
4. Algoritmi de cautare pentru agenti
5. Algoritmi distribuiti de luare a deciziilor
6. Invatare in sisteme multiagent
7. Tehnici de organizare computationala
8. Metode formale in Inteligenta artificiala distribuita
9. Aplicatii industriale si practice de DAI
10. Teme suplimentare
Bibliografie
1. WEISS, GERHARD (Ed.): Multiagent Systems: A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence, MIT Press, 1999.
2. WOOLDRIDGE, MICHAEL: Agent-Based Software Engineering. London: Mitsubishi Electric Digital Library Group, 1997.
3. SHOHAM, YOAV: Agent-oriented programming. Artificial Intelligence. 60(1), 1993, pp.51-92.
4. RAO, A. S. - GEORGEFF, M.: BDI Agents: from theory to practice. Proceedings of the First International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS-95). San-Francisco, 1995, pp.312-319.
5. RUSSELL, STUART J.: Learning agents for uncertain environments. Proceedings of the 11th annual Conference on Computational Learning theory, 1998, pp.101-103.
Evaluare
Fiecare student trebuie sa demonstreze ca a atins un nivel acceptabil de intelegere si procesare a cunostintelor domeniului, ca este capabil sa exprime cunostintele intr-o forma coerenta, ca are capacitatea de a realiza o analiza conceptuala a domeniului, si de a utiliza cunostintele in rezolvarea problemelor. Nota finala va fi compusa luand in calcul urmatoarele componente: rapoartele teoretice si aplicative; proiectul realizat; lucrarea scrisa.