Facultatea de Matematică şi Informatică

fisele specializarii: Sisteme distribuite in Internet

an universitar: 2024-2025

Semestrul 1

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Modele de calcul pentru sisteme embeddedMME80267EnglezaObligatorieVescan Andreea16.04.2024
Data miningMMR80566RomanaObligatorieAndreica Anca16.04.2024
Tehnologii si platforme java pentru aplicatii distribuiteMMR80127RomanaObligatorieBoian Florian Mircea16.04.2024
Pachet optionale 1
Aritmetica modulara si criptografieMME30516EnglezaOptionalaCrivei Septimiu16.04.2024
Metode statistice computationaleMME80886EnglezaOptionalaMicula Sanda16.04.2024
Modelare matematicaMME30306EnglezaOptionalaSerban Marcel16.04.2024
Discipline facultative
Detecție extinsă și răspuns la incidentele de securitateMME82085EnglezaFacultativaBufnea Darius06.05.2024
Fundamente de educație umanistă (teoria argumentării)FEU000X3RomanaFacultativaLupsa Dana16.04.2024
Fundamente de antreprenoriatFAU00013RomanaFacultativaBorza Diana-Laura16.04.2024

Semestrul 2

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Algoritmi, modele si concepte in sisteme distribuiteMME81107EnglezaObligatorieBoian Rares Florin16.04.2024
Servicii web şi tehnologii middlewareMMR80078RomanaObligatorieCojocar Dan16.04.2024
Protocoale de securitate în comunicaţiiMMR80018RomanaObligatorieBufnea Darius06.05.2024
Pachet optionale 2
Grid, cluster and cloud computingMME80047EnglezaOptionalaDarabant Sergiu Adrian16.04.2024
Analiza retelelor socialeMME81767EnglezaOptionalaChira Camelia16.04.2024
Sisteme multiagentMME81527EnglezaOptionalaCzibula Gabriela16.04.2024
Fluxuri de dateMMR80877RomanaOptionalaSurdu Sabina16.04.2024

Semestrul 3

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Modelarea formala a proceselor concurenteMME80947EnglezaObligatorieSterca Adrian Ioan16.04.2024
Programare pe arhitecturi gpu si distribuiteMME81118EnglezaObligatorieBoian Rares Florin16.04.2024
Retele dinamice si sisteme de operare specializateMMR80158RomanaObligatorieSterca Adrian Ioan16.04.2024
Pachet optionale 3
Metodologii agile de dezvoltare a aplicatiilor softwareMME81437EnglezaOptionalaSuciu Dan16.04.2024
Antreprenoriat în itMME81487EnglezaOptionala16.04.2024
Concepte avansate de testareMME81507EnglezaOptionalaVescan Andreea16.04.2024
Computer vision şi procesare avansată de imagini în medii virtuale distribuiteMMR80307RomanaOptionalaDarabant Sergiu Adrian16.04.2024
Instrumente inteligente pentru bunăstare socialăMMR81597RomanaOptionalaDiosan Laura16.04.2024

Semestrul 4

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Practica in specializareMME901220EnglezaObligatorieBoian Rares Florin16.04.2024
Proiect de cercetare în sisteme distribuiteMMR90056RomanaObligatorieBoian Rares Florin16.04.2024
Elaborarea lucrarii de dizertatieMMR34014RomanaObligatorieBoian Rares Florin16.04.2024