Facultatea de Matematică şi Informatică

fisele specializarii: Sisteme distribuite in Internet

an universitar: 2020-2021

Semestrul 1

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Modele de calcul pentru sisteme embeddedMME80267EnglezaObligatorieVescan Andreea26.04.2020
Tehnologii si platforme java pentru aplicatii distribuiteMMR80127RomanaObligatorieBoian Florian Mircea26.04.2020
Data miningMMR80566RomanaObligatorieAndreica Anca26.04.2020
Metodologia cercetării ştiinţifice de informaticăMMR90014RomanaObligatorieParv Bazil26.04.2020
Pachet optionale 1
Aritmetica modulara si criptografieMME30516EnglezaOptionalaCrivei Septimiu26.04.2020
Modele de optimizareMME30076EnglezaOptionalaPopovici Nicolae26.04.2020
Metode statistice computationaleMME80886EnglezaOptionalaMicula Sanda26.04.2020
Modelare matematicaMME30306EnglezaOptionalaSerban Marcel26.04.2020

Semestrul 2

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Algoritmi, modele si concepte in sisteme distribuiteMME81107EnglezaObligatorieBoian Rares Florin26.04.2020
Servicii web si tehnologii middlewareMMR80078RomanaObligatorieBoian Florian Mircea26.04.2020
Protocoale de securitate în comunicaţiiMMR80018RomanaObligatorieBufnea Darius26.04.2020
Pachet optionale 2
Grid, cluster and cloud computingMME80047EnglezaOptionalaDarabant Sergiu Adrian26.04.2020
Analiza retelelor socialeMME81767EnglezaOptionalaChira Camelia27.04.2020
Sisteme multiagentMME81527EnglezaOptionalaCzibula Gabriela26.04.2020
Fluxuri de dateMMR80877RomanaOptionalaSurdu Sabina26.04.2020

Semestrul 3

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Modelarea formala a proceselor concurenteMME80947EnglezaObligatorieSterca Adrian Ioan26.04.2020
Programare pe arhitecturi gpu si distribuiteMME81118EnglezaObligatorieBoian Rares Florin26.04.2020
Retele dinamice si sisteme de operare specializateMMR80158RomanaObligatorieSterca Adrian Ioan26.04.2020
Pachet optionale 3
Concepte avansate de testareMME81507EnglezaOptionalaVescan Andreea26.04.2020
Antreprenoriat în itMME81487EnglezaOptionala04.10.2020
Instrumente inteligente pentru bunăstare socialăMMR81597RomanaOptionalaDiosan Laura26.04.2020
Computer vision şi procesare avansată de imagini în medii virtuale distribuiteMMR80307RomanaOptionalaDarabant Sergiu Adrian26.04.2020

Semestrul 4

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Practica in specializareMME901220EnglezaObligatorieBoian Rares Florin26.04.2020
Proiect de cercetare în sisteme distribuiteMMR90056RomanaObligatorieBoian Rares Florin26.04.2020
Elaborarea lucrarii de dizertatieMMR34014RomanaObligatorieBoian Rares Florin26.04.2020