Facultatea de Matematică şi Informatică

fisele specializarii: Analiza datelor si modelare

an universitar: 2018-2019

Semestrul 1

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Introducere în învățarea automată a mașinilorMMM80768MaghiaraObligatorieCsató Lehel24.05.2018
Analiza datelor masiveMMM80758MaghiaraObligatorieDarvay Zsolt22.04.2018
Pachet optionale 1
Teoria jocurilorMME30627EnglezaOptionalaKassay Gábor21.05.2018
Algoritmi evolutiviMME80437EnglezaOptionalaGaskó Noémi23.04.2018
Pachet optionale 2
Tehnici de vizualizare a datelorMMM80847MaghiaraOptionalaRuff Laura21.05.2018
Metode metaeuristiceMMM80837MaghiaraOptionalaSándor Réka21.05.2018
Aplicații ale algoritmilor de punct interiorMMM80827MaghiaraOptionalaDarvay Zsolt22.04.2018

Semestrul 2

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Metode de prelucrare a limbajului naturalMMM80818MaghiaraObligatorieBodó Zalán21.05.2018
Metode inteligente pentru modelarea datelor (instruire automată avansată)MMM80788MaghiaraObligatorieCsató Lehel19.03.2019
Metodologia cercetării în informaticăMMM90016MaghiaraObligatorieCsató Lehel15.04.2018
Pachet optionale 3
Sisteme multiagentMME81528EnglezaOptionalaCzibula Gabriela15.04.2018
Bazele simulărilor industrialeMMM80868MaghiaraOptionalaLibál András22.05.2018
Paradigme de programare paralelă, programare gpgpuMMM80808MaghiaraOptionalaCsató Lehel19.03.2019

Semestrul 3

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Introducere în învățarea automată a mașinilorMMM80768MaghiaraObligatorieCsató Lehel19.03.2019
Analiza datelor masiveMMM80758MaghiaraObligatorieDarvay Zsolt22.04.2018
Pachet optionale 4
Algoritmi evolutiviMME80437EnglezaOptionalaGaskó Noémi19.03.2019
Teoria jocurilorMMM80187MaghiaraOptionalaKassay Gábor19.03.2019
Pachet optionale 5
Tehnici de vizualizare a datelorMMM80847MaghiaraOptionalaRuff Laura21.05.2018
Metode metaeuristiceMMM80837MaghiaraOptionalaSándor Réka21.05.2018
Aplicații ale algoritmilor de punct interiorMMM80827MaghiaraOptionalaDarvay Zsolt22.04.2018

Semestrul 4

Disciplina Cod Credite Limba Tip Fisa trimisa de Data incarcarii
Discipline obligatorii
Elaborarea lucrarii de disertatieMME34024EnglezaObligatorieCsató Lehel24.05.2018
Proiect de cercetare in analiza datelor si modelareMMM81494MaghiaraObligatorieCsató Lehel19.03.2019