Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2009/2010

Specializarea Matematică Didactică - în limba maghiară

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MME1011 Ecuaţii diferenţiale şi aplicaţii
2+1+0
E
8 cr.
MMG1013 Teoreme clasice în geometria elementară
2+1+0
C
8 cr.
MMX1022 Metodologia rezolvării problemelor de informatică
2+1+0
E
7 cr.
MMA1021 Aspecte metodice în analiza elementară I
2+1+0
E
7 cr.
TOTAL
8+4+0=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1101 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
2+1+0
E
5 cr.
XND1102 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
2+1+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MMG1006 Construcţii geometrice
2+1+0
E
8 cr.
MML1018 Grupuri şi simetrii
2+1+0
E
8 cr.
MMA1024 Rolul contraexemplelor în predarea analizei matematice
2+1+0
E
8 cr.
MXX3602 Curs opţional 2
2+1+0
E
6 cr.
TOTAL
8+4+0=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1203 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
2+1+0
E
5 cr.
XND2204 Disciplină opţională (1)
1+2+0
E
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
MIC1003 Metode combinatorice în reţelele de calculatoare
2+1+0
7 cr.
MMX1003 Modelare moleculara
2+1+0
7 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MME1011 Ecuaţii diferenţiale şi aplicaţii
2+1+0
E
8 cr.
MMG1013 Teoreme clasice în geometria elementară
2+1+0
E
8 cr.
MMX1022 Metodologia rezolvării problemelor de informatică
2+1+0
E
7 cr.
MXX3601 Curs opţional 1
2+1+0
E
7 cr.
TOTAL
8+4+0=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND2305 Practică pedagogică
0+3+0
C
5 cr.
XND2306 Disciplină opţională (2)
1+2+0
E
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
MMM1008 Dinamica sistemelor planetare
2+1+0
7 cr.
MML1004 Inele comutative şi teoria numerelor
2+1+0
7 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MMG1006 Construcţii geometrice
2+1+0
E
8 cr.
MME1017 Capitole speciale de didactică modernă II
2+1+0
E
7 cr.
MMA1024 Rolul contraexemplelor în predarea analizei matematice
2+1+0
E
8 cr.
MXX3602 Curs opţional 2
2+1+0
E
7 cr.
TOTAL
8+4+0=16
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
MIC1003 Metode combinatorice în reţelele de calculatoare
2+1+0
7 cr.
MMX1003 Modelare moleculara
2+1+0
7 cr.