Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMA1021 Aspecte metodice în analiza elementară I
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică Didactică - în limba maghiară
1
2+1+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. FINTA Zoltan,  fzoltanmath.ubbcluj.ro
Obiective
Aprofundarea unor cunostiinte de calcul diferential pentru functii reale de
variabila reala.
Continutul
1) Proprietatile numerelor reale
2) Siruri de numere reale
3) Serii de numere reale
4) Multimi finite si infinite
5) Limita si continuitatea functiilor
6) Functii uniform continue
7) Proprietatile functiilor derivabile
8) Teoreme de medii ale calcului diferential (1)
9) Teoreme de medii ale calcului diferential (2)
10) Functii convexe (1)
11) Functii convexe (2)
12) Rezolvarea ecuatiilor algebrice cu metode de analiza
13) Functii Darboux (1)
14) Functii Darboux (2)
Bibliografie
1) Balazs M. - Hathazi A.: Matematika, Erdelyi Tankonyvtanacs, Kolozsvar, 2006.
2) Balazs M.: Matematikai analizis, Erdelyi Tankonyvtanacs, Kolozsvar, 2006.
3) Craciun C.V.: Analiza matematica (Materiale pentru perfectionarea profesorilor de
liceu), Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematica, Bucuresti, 1992.
4) Craciun C.V.: Contraexemple in analiza matematica, Universitatea din Bucuresti,
Facultatea de Matematica, Bucuresti, 1989.
5) Craciun C.V.: Teoreme de medie in analiza matematica, Universitatea din Bucuresti,
Facultatea de Matematica, Bucuresti, 1986.
6) Gelbaum B.R.-Olmsted J.M.H.: Contraexemple in analiza, Editura Stiintifica,
Bucuresti, 1989.
7) Siretchi Gh.: Calculul diferential si integral, vol. I-II, Editura Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1985.
8) Siretchi Gh.: Calculul diferential, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de
Matematica, Bucuresti, 1983.
9) Siretchi Gh.: Functii cu proprietatea Darboux, Universitatea din Bucuresti,
Facultatea de Matematica, Bucuresti, 1986.
10)Radulescu S.-Radulescu M.: Teoreme si probleme de analiza matematica, Editura
Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982.

Evaluare
Examen scris.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline