Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2008/2009

Specializarea Matematică Computatională - în limba maghiară

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMC1011 Analiza fenomenelor stocastice
2+2+0+0
E
8 cr.
MMG1007 Geometrie algoritmică
2+2+0+0
E
8 cr.
MML1012 Teoria codurilor
2+2+0+0
E
7 cr.
MM275 Mecanică computaţională (în limba engleză)
2+2+0+0
E
7 cr.
TOTAL
8+8+0+0=16
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MO265 Combinatorică algoritmică
2+2+0+0
E
12 cr.
MO264 Teoria jocurilor (in limba engleza)
2+2+0+0
E
12 cr.
MV030 Proiect
0+0+3+0
C
6 cr.
TOTAL
4+4+3+0=11
 
30 cr.