Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MO265 Combinatorică algoritmică
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică Computatională - în limba maghiară
2
2+2+0
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. ANDRAS Szilard Karoly,  andraszmath.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentarea problemelor de baza si a problemelor actuale din combinatorica algoritmica
si din teoria algoritmica a numerelor.
Continutul

Notiuni de baza: functia parte intreaga, comlexitatea algoritmilor, numere prime
Formule asimptotice si complexitatea algoritmilor
Postulatul lui Bertrand si algoritmi pt. numere prime
Functii aritmetice: functia lui Mobius, functia lui Euler, numarul si suma divizorilor, convolutii Dirichlet
Functii aritmetice si algoritmi
Numere prime si pseudoprime, numere Charmichael
Algoritmi combinatoriale, grafuri de Bruin, cuvinte Dyck si Motzkin
Complexitatea algoritmilor, algoritmul lui Euclid

Bibliografie
1. AIGNER, M.-ZIEGLER, G. M.: Proofs from the BOOK, Springer Verlag, 1998.
2. BACH E.- SHALLIT, J.: Algorithmic number theory, Cambridge: MIT Press, 1996.
3. BRESSOUD, D.-WAGON, S.: A course in computational number theory, Springer Verlag, 2000.
4. ERDOS, P.-GRAHAM, R. L.: Old and new problems and results in combinatorial number theory, L. Enseigment Math., 1980.
5. GRAHAM, R. L.-KNUTH D, E-PATASHNIK, O.: Konkret matematika, Budapest: Műszaki Konyvkiado, 1998.
6. VAN LINT, J. H.-WILSON, R. M.: A course in combinatorics, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
7. ANDRÁS SZILÁRD: Dinamikus rendszerek, Editura didactica si pedagogica, 2008
8. J.G. MICHAELS, J.L. GROSS, J.W. GROSSMAN, D.R. SHIER: Handbook of discrete and combinatorial mathematics, CRC Press, 1999
9. H.S.WILF: Algorithms and complexity, www.math.upenn.edu/~wilf/AlgoComp.pdf 1994


Evaluare
Activitatea in timpul anului (seminar, curs): 30%
Proiect: 30%
Examen final: 40%

Daca un student a lipsit de la cel putin 40% din activitati, atunci are obligatia de a prezenta o lucrare separata dintr-o tema stabilita de cadrul didactic.

Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline