Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2006/2007

Specializarea Matematică-Informatică

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME001 Ecuatii diferentiale si sisteme dinamice (1)
2+2+0
E
5 cr.
MC001 Analiză numerică (1)
2+2+2
E
5 cr.
MO004 Analiză funcţională (1)
2+2+0
E
5 cr.
MI010 Analiza şi proiectarea sistemelor
2+2+0
E
5 cr.
MI006 Baze de date (1)
2+1+2
C
5 cr.
MS022 Curs opţional 2
2+1+0
C
5 cr.
TOTAL
12+10+4=26
 
30 cr.
Discipline facultative:
YZ105 Didactica specialitatii. Matematica
2+1+0
C
4 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
Pachetul cu discipline în limba română:
ME012 Modelare matematică
2+2+0
5 cr.
MG004 Geometrie riemanniană
2+1+0
5 cr.
MI005 Sisteme de operare (2)
2+0+2
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MG004 Geometrie riemanniană
2+1+0
5 cr.
MI005 Sisteme de operare (2)
2+0+2
5 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC003 Probabilitati
2+2+0
E
5 cr.
MM001 Mecanică teoretică (1)
2+2+0
E
5 cr.
MM003 Astronomie
2+1+1
E
5 cr.
MI081 Proiect individual
0+0+1
P
2 cr.
MS023 Curs opţional 3
2+0+1
E
5 cr.
MS024 Curs opţional 4
2+1+0
C
4 cr.
MS025 Curs opţional 5
2+0+1
C
4 cr.
TOTAL
12+6+4=22
 
30 cr.
Discipline facultative:
YZ206 Didactica specialitatii. Informatica
2+1+0
C
4 cr.
YZ108 Practica pedagogică. Matematică
0+4+0
C
4 cr.
YZ208 Instruire asistata de calculator
1+2+0
C
3.5 cr.
YZ114 Metodica predarii informaticii (2)
1+2+0
C
3.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI007 Baze de date (2)
2+0+2
5 cr.
MI012 Sisteme integrate de proiectare şi programare
2+0+1
5 cr.
MI028 Programare distribuită - platforme Java
2+0+1
5 cr.
MI016 Programare Windows
2+0+1
5 cr.
Pachetul cu discipline in limba maghiara:
MI007 Baze de date (2)
2+0+2
5 cr.
MI012 Sisteme integrate de proiectare şi programare
2+0+1
5 cr.
MI068 Capitole speciale de combinatorică
2+1+0
5 cr.
MO055 Geometrie fractala
2+0+1
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4.
Pachetul cu discipline în limba română:
MC002 Analiză numerică (2)
2+1+0
4 cr.
ME002 Ecuatii diferentiale si sisteme dinamice (2)
2+1+0
4 cr.
MO005 Analiză funcţională (2)
2+1+0
4 cr.
Pachetul cu discipline in limba maghiara:
MC002 Analiză numerică (2)
2+1+0
4 cr.
ME002 Ecuatii diferentiale si sisteme dinamice (2)
2+1+0
4 cr.
MO005 Analiză funcţională (2)
2+1+0
4 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 5.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI018 Verificarea corectitudinii programelor
2+1+0
4 cr.
MI020 Demonstrare automată şi sisteme de rescriere
2+1+0
4 cr.
MI034 Fundamentele limbajelor de programare
2+0+1
4 cr.
MI035 Programare logica şi funcţionala
2+0+1
4 cr.
Pachetul cu discipline in limba maghiara:
MI034 Fundamentele limbajelor de programare
2+0+1
4 cr.
MI035 Programare logica şi funcţionala
2+0+1
4 cr.

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO006 Cercetare operaţională
2+2+0
E
6 cr.
ME003 Ecuatii cu derivate partiale (1)
2+2+0
E
6 cr.
MC004 Statistică matematică
2+2+1
E
6 cr.
MS026 Curs opţional 6
2+2+0
C
6 cr.
MS027 Curs opţional 7
2+0+2
C
6 cr.
TOTAL
10+8+3=21
 
30 cr.
Discipline facultative:
MA006 Istoria matematicii
2+0+0
C
3 cr.
YZ109 Practica pedagogică. Informatică
0+4+0
C
4 cr.
YZ111 Educatie interculturala
1+2+0
C
3.5 cr.
YZ112 Managementul activitatii didactice
1+2+0
C
3.5 cr.
YZ113 Consiliere educationala
1+2+0
C
3.5 cr.
YZ115 Practica pedagogica. Informatica (2)
1+2+0
C
3.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 6.
Pachetul 1 (cu discipline în limba română).
MA008 Teoria categoriilor
2+2+0
6 cr.
MA028 Capitole speciale de teoria modulelor
2+2+0
6 cr.
MG009 Complemente de geometrie
2+2+0
6 cr.
MG012 Grupuri şi algebre Lie
2+2+0
6 cr.
ME048 Teoria punctului fix si aplicatii
2+2+0
6 cr.
MM002 Mecanică teoretică (2)
2+1+0
6 cr.
Pachetul 2 (cu discipline în limba maghiară):
MG009 Complemente de geometrie
2+2+0
6 cr.
MG021 Geometrie proiectivă
2+2+0
6 cr.
MO009 Complemente de analiză matematică
2+2+0
6 cr.
MO044 Funcţii convexe
2+2+0
6 cr.
MT030 Teoria geometrică a funcţiilor analitice
2+2+0
6 cr.
MT034 Subordonari diferenţiale şi spaţii Hardy
2+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 7.
Pachetul 1 (cu discipline în limba româna).
MI017 Inteligenţă artificială
2+1+1
6 cr.
MI030 Sisteme distribuite
2+0+2
6 cr.
MI037 Modele şi limbaje de simulare
2+0+2
6 cr.
MI045 Grafică pe calculator
2+0+2
6 cr.
MI069 Maşini instruibile şi recunoasterea formelor
2+0+2
6 cr.
MI070 Prelucrarea limbajului natural
2+0+2
6 cr.
MI095 Sabloane de proiectare
2+0+2
6 cr.
MI015 Algoritmica grafelor
2+1+1
6 cr.
MI096 Aplicatii pentru dispozitive mobile
2+0+2
6 cr.
Pachetul 2 (discipline oferite în limba maghiară):
MI015 Algoritmica grafelor
2+1+1
6 cr.
MI017 Inteligenţă artificială
2+1+1
6 cr.
MI095 Sabloane de proiectare
2+0+2
6 cr.
MI113 Date semistructurate
2+0+2
6 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MS028 Curs opţional 8
2+2+0
E
7.5 cr.
MS029 Curs opţional 9
2+2+0
E
7.5 cr.
MS030 Curs opţional 10
2+0+2
C
7.5 cr.
MS031 Curs opţional 11
2+0+2
C
7.5 cr.
TOTAL
8+4+4=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
MI023 Istoria informaticii
2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 8.
Pachetul 1 (cu discipline în limba română).
MO010 Rezolvarea numerică a ecuaţiilor
2+2+0
7.5 cr.
MO049 Optimizare vectoriala
2+2+0
7.5 cr.
MT027 Funcţii univalente şi spaţii Hardy
2+2+0
7.5 cr.
MT030 Teoria geometrică a funcţiilor analitice
2+2+0
7.5 cr.
Pachetul 2 (cu discipline în limba maghiară):
MA024 Criptografie
2+2+0
7.5 cr.
MA025 Teoria algebrică a numerelor
2+2+0
7.5 cr.
MC032 Introducere în wavelets
2+2+0
7.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 9.
Pachetul 1 (cu discipline în limba română).
MC029 Aproximarea functiilor de mai multe variabile
2+2+0
7.5 cr.
MC030 Teoria operatorilor liniari
2+2+0
7.5 cr.
MM006 Capitole speciale de astronomie
2+2+0
7.5 cr.
MM014 Modele computaţionale în mecanica fluidelor
2+2+0
7.5 cr.
Pachetul 2 (cu discipline în limba maghiară):
ME039 Ecuatii discrete si recurente
2+2+0
7.5 cr.
ME050 Capitole speciale de ecuatii diferentiale
2+2+0
7.5 cr.
MM004 Mecanică cerească
2+2+0
7.5 cr.
MM006 Capitole speciale de astronomie
2+2+0
7.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 10.
Pachetul 1 (cu discipline în limba română).
MI049 Prelucrarea imaginilor
2+0+2
7.5 cr.
MI075 Servere de date
2+0+2
7.5 cr.
MI091 Analiza si gestiunea sistemelor informatice complexe
2+0+2
7.5 cr.
MI098 Tehnici de realizare a sistemelor inteligente
2+0+2
7.5 cr.
Pachetul 2 (cu discipline oferite în limba maghiară).
MI022 Management şi marketing
2+2+0
7.5 cr.
MI094 Retele neuronale şi aplicaţii
2+1+1
7.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 11.
Pachetul 1 (cu discipline în limba română).
MI021 Capitole speciale de teoria grafelor
2+0+2
7.5 cr.
MI076 Instrumente CASE
2+0+2
7.5 cr.
MI078 Calcul evolutiv în inteligenţa artificială
2+0+2
7.5 cr.
Pachetul 2 (cu discipline oferite în limba maghiară).
MI079 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
2+0+2
7.5 cr.
MC031 Procese stochastice si fractali
2+0+2
7.5 cr.
MI128 Implementarea sistemelor de gestiune a bazelor de date
2+0+2
7.5 cr.