Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2006/2007

Specializarea Matematici aplicate

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MML0001 Algebra 1 (Algebra liniara)
2+2+0
E
6 cr.
MML0003 Logica, teoria mulţimilor si aritmetica
2+2+0
C
6 cr.
MMA0001 Analiză matematică 1 (Analiza pe R)
3+2+0
E
6 cr.
MMG0001 Geometrie 1 (Geometrie analitica)
2+2+0
E
6 cr.
MID0001 Fundamentele programarii
2+2+2
C
6 cr.
TOTAL
11+10+2=23
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL001 Limba străină (1)
0+2+0
C
3 cr.
YEF0001 Educaţie fizică (1)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
MIH0001 Interfaţa cu calculatorul şi comunicare în internet
2+0+1
C
3 cr.
PDP1001 Psihologia educaţiei
2+1+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MML0004 Algebra 2 (Structuri algebrice de baza)
2+2+0
E
5 cr.
MMA0003 Analiză matematică 2 (Analiza in R^n)
3+3+0
E
6 cr.
MMG0003 Geometrie 2 (Geometrie afina)
2+1+0
C
4 cr.
MME0001 Ecuaţii diferenţiale
2+1+1
E
5 cr.
MID0002 Programare orientată obiect
2+0+2
E
6 cr.
MIE0001 Structuri de date si algoritmi
2+1+0
C
4 cr.
TOTAL
13+8+3=24
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL002 Limba străină (2)
0+2+0
C
3 cr.
YEF0002 Educaţie fizică (2)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
PDP1002 Introducere in pedagogie/curiculum
2+2+0
C
5 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MML0005 Algebra 3
2+2+0
E
6 cr.
MMA0004 Analiză matematică 3
2+2+0
E
6 cr.
MMG0004 Geometrie 3 (Curbe si suprafete)
2+2+0
E
6 cr.
MMC0001 Analiză complexă 1
2+2+0
E
6 cr.
MMN0001 Soft matematic
2+0+2
C
6 cr.
TOTAL
10+8+2=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL003 Limba străină (3)
0+2+0
C
3 cr.
Discipline facultative:
PDP1003 Teoria si metodologia instruirii/evaluarii
2+1+0
C
5 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MID0003 Sisteme de operare
2+1+2
C
6 cr.
MME0003 Modelare matematică
2+2+0
E
6 cr.
MMN0002 Analiză numerică
2+2+2
C
6 cr.
MMM0001 Mecanică
2+2+0
E
6 cr.
MMP0001 Probabilităţi
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+9+4=23
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL004 Limba străină (4)
0+2+0
C
3 cr.
Discipline facultative:
PDP1004M Didactica matematicii
2+1+0
C
5 cr.