navleft
navright
undernavleft
 

INFORMATICĂ DIDACTICĂ (în limba romană)

SPECIALIZARE MASTER - Facultatea de Matematică și Informatică, UBB Cluj-Napoca

undernavright
lnavl
Responsabil specializare
lnavr
dot
dot
lnavl
Despre specializare
lnavr
dot
dot
dot
dot
   
 
spacer
 
Rezumatul specializării

      Programul propus are ca obiectiv general abilitarea și perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în utilizarea de tehnologii informatice și de comunicație în procesul instructiv-educativ. Modernizarea sistemului educațional la nivel preuniversitar este o necesitate, care decurge din însăși necesitatea modernizării întregului sistem de învățământ. Printre altele, această modernizare presupune și integrarea și utilizarea noilor tehnologii în procesul de învățământ, pentru a alinia învățământul românesc la standarde europene. Un număr semnificativ de cadre didactice care predau discipline de informatică în învățământul preuniversitar provin în bună parte de la specializări conexe informatice. Pentru toți aceștia se impune reciclarea periodică a cunoștințelor necesare activității de predare a informaticii. Informatica este un domeniu foarte dinamic, astfel încât existența unui master de INFORMATICĂ DIDACTICĂ care să pregătească specialiști de nivel superior în domeniul informaticii este binevenită, deoarece creșterea nivelului de calificare în domeniul informaticii a cadrelor didactice necesare învățământului informatic este mai mult decat necesară. Pe lângă explorarea conținutului didactic și profesional al tehnologiei informației, programul de master propus oferă și abilități în domenii specifice și științifice ale informaticii.

      Programul de master INFORMATICĂ DIDACTICĂ își propune, în principal:

  1. perfecționarea din perspectivă informatică a dascălilor care pregătesc viitorii studenți de la secțiile facultății de informatică
  2. acoperirea unei necesități existente pentru programe de perfecționare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
  3. lărgirea ofertei educaționale și alinierea acesteia la oferta unor programe de master similare din universități de prestigiu europene
  4. deschiderea spre tendințele noi și inovatoare din domeniul de specialitate prin actualizarea sistematică a cunoștințelor din domeniul Informaticii, prin utilizarea în activitatea curentă a noilor tehnologii informaționale și de comunicare, cât și prin abordarea transdisciplinară în realizarea de conexiuni între disciplinele informatice și alte domenii.


Condiții de eligibilitate: Candidații care au absolvit specializarea Matematică-Informatică, specializări ale domeniului Informatică, specializarea Informatică Economică din cadrul domeniului Economic sau specializările Calculatoare și Ingineria Informației, din cadrul domeniului Calculatoare și Tehnologia Informației (specializări înrudite cu cele ale domeniului Informatică). Toți ceilalți candidați trebuie să susțină o probă scrisă eliminatorie din tematica examenului de admitere la facultate.

Criterii de admitere
Media generală de admitere este compusă din:
  1. 75% media generală de promovare a anilor de studiu - pentru candidații care provin din specializări înrudite cu cele propuse la admitere, respectiv media probei scrise - pentru candidații care provin din afara specializărilor menționate anterior. EXEMPLE PROBLEME PENTRU ADMITERE
  2. 25% media examenului de licență.
Detalii despre concursul de admitere, procedura de înscriere și calendarul admiterii găsiți AICI.