Sisteme de Operare - Mate-Info Romana

COD TEAMS: shxeeyl

Cadre didactice

Lect. Dr. Alina Calin

Drd. Daniel Bota

C.d.asociat LUNGANA-Niculescu Alexandru

 

Planificare

Curs

Curs Tematica
1,2 Cerinte materie, continuturi, evaluare. Sistemul de operare Unix - intro. Utilizare linia de comanda. Structura unei comenzi. Comenzi de baza, utilizare manual.
3,4 Lucru cu fisiere, redirectari I/O, pipe. Expresii regulare, grep, sed, awk, sort, cat, cut. Compenzi de fisiere, procese, utilizatori. Programare Shell. 
5 Apeluri sistem. I/O handle. Functiile open, close, read, write, dup2
6 Procese, structura unui proces, creare de procese noi: fork, wait, exit, exec, system
7, 8 IPC: pipe, popen, FIFO
9 Threaduri POSIX
10, 11 Mecanisme de sincronizare: mutex, rwlock. Deadlock. Livelock,  semafor, variabila conditionala, bariera
12 Sistemul de fisiere Unix, i-node. Legaturi hard, simbolice. Montare.
13, 14 Planificare procese, gestiunea memoriei. Tipuri de sisteme de calcul si sisteme de operare. Linx vs Windows

 

 

 

Laborator

Lab Tematica
1 Pregatire mediu de lucru Unix, Comenzi Unix
2 Comenzi Unix (fisiere, utilizatori, procese etc.)
3 Utilitarele grep si sed, Regex
4 Utilitarul awk
5 Programare Shell
6 Pregatire examen   practic Shell (Comenzi Unix, Grep, Sed, Awk)  
7 Examen practic Shell 20% din nota
8 Programare C in Unix
9 Procese
10 Comunicare intre procese: pipe
11 Comunicare intre procese: FIFO
12 Threaduri, Mecanisme de sincronizare: mutex
13 Pregatire examen   practic C (Procese, Pipe, FIFO, Threaduri)  
14 Examen practic C 20% din nota

 

 

Evaluare

Nota finala = MIN{10 (20% Examen practic Shell + 20% Examen practic C + 60% Nota examen sesiune + 10% Bonus Activitate Laborator + 10% Bonus Activitate Curs)}

 

La examenele practice nu se accepta solutii cu erori de sintaxa. Se noteaza doar partile de cod corect explicate. 

Nota pe activitate presupune rezolvarea de probleme, exercitii, etc. dupa cerintele exprimate de cadrul didactic.

Cerinte minimale pentru promovare:

In restante se poate repeta doar examenul din sesiune. Examenele practice se pot da doar in timpul semestrului.

Pentru motivarea absentelor va rugam respectati metodologia https://www.cs.ubbcluj.ro/hotarare-privind-motivarea-absentelor-studentilor-nivel-licenta/ 

 

Resurse laborator

 Pe Teams.

 Prezente si note aici: LINK.

Bibliografie

1. Blum R. Linux command line and shell scripting bible. John Wiley & Sons; 2008 Apr 30.
2. BOIAN F, VANCEA A. BOIAN R. BUFNEA D., STERCA A., COBARZAN C., COJOCAR D. Sisteme de operare Ed. Risoprint, 2006.
3. BOIAN F.M. FERDEAN C.M., BOIAN R.F., DRAGOS R.C. Programare concurentă pe platforme Unix, Windows, Java. Ed. Albastră, grupul Microinformatica, Cluj, 2002.
4. TANENBAUM A.S. Modern Operating Systems. 3rd edition, Prentice Hall, 2009
5. Ubuntu - The Complete Reference. Richard Petersen, MCGraw-Hill, 2009