Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Proiectarea si dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise - în limba maghiară

Semestrul 1

MMM8061 Managementul proiectelor enterprise
MMM8062 Metode agile şi strategii de dezvoltare enterprise
MMM8019 Şabloane de proiectare în Java
MMM8039 Optimizarea interogării bazelor de date

Semestrul 2

MMM8053 Dezvoltarea sistemelor soft bazată pe Java
MMM8063 Arhitecturi orientate pe servicii şi bazate pe componente
MMM8064 Proiectare şi dezvoltare bazată pe modele
MMM9001 Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică