Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Baze de date

Semestrul 1

MMR8036 Baze de date în Internet
MMR8012 Tehnologii şi platforme Java pentru aplicaţii distribuite
MME8013 Gestiunea proiectelor soft
MMR3051 Aritmetică modulară şi criptografie

Semestrul 2

MMR8035 Servere de date
MME8037 Implementarea sistemelor de gestiune a bazelor de date
MMR8004 Grid, Cluster şi Cloud Computing
MMR8001 Protocoale de securitate în comunicaţii

Semestrul 3

MMR8002 Modele formale de concurenţă şi comunicaţii
MMR8030 Computer Vision şi procesare avansată de imagini în medii virtuale distribuite
MMR9001 Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică
MMX9301 Curs opţional 1

Semestrul 4

MMR8040 Baze de date deductive
MMR8057 Capitole avansate de baze de date
MMR9004 Proiect de cercetare în baze de date
MMR3401 Finalizarea lucrării de disertaţie
MMX9302 Curs opţional 2

Curs optional 1 (sem. 3)

MME8056 Data mining
MMR8029 Paradigme de programare nesecvenţială cu aplicaţii în realitatea virtuală
MME8050 Sisteme workflow

Curs optional 2 (sem. 4)

MMR8058 Comerţ electronic
MMR8016 Algoritmi distribuiţi şi tehnici avansate în sisteme distribuite
MME8055 E-learning